CREDO rośnie w siłę!

CREDO rośnie w siłę!
Międzynarodowy projekt CREDO (od ang. Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) uzyskał właśnie formalną strukturę. 11 września na konferencji w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ogłoszono porozumienia, na mocy których w projekcie oficjalnie bierze udział aż 25 instytutów naukowych z 12 krajów świata.

CREDO - czyli Ekstremalnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego - to projekt zainicjowany w 2016 roku przez grupę naukowców z krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Na ten temat pisaliśmy już w artykule "Użyj smartfona do poszukiwania ciemnej materii".

W budowie ogólnoświatowego detektora cząstek promieniowania kosmicznego obecnie uczestniczy 25 instytucji z 12 krajów świata - dziewięć z Polski, trzy ze Stanów Zjednoczonych, po dwa z Australii, Czech i Ukrainy oraz po jednym z Gruzji, Meksyku, Nepalu, Rosji, Słowacji, Urugwaju i Węgier. Całość wspierana jest przez liczne podmioty edukacyjne oraz rosnącą rzeszę amatorów z całego świata, którzy używają własnych smartfonów do rejestrowania cząstek promieniowania kosmicznego.

Siłą całego przedsięwzięcia jest bowiem rozproszenie wielu detektorów na obszarze całego globu. Zebrane w ten sposób olbrzymie ilości danych pozwalają np. na bliższe zbadanie zjawiska tzw. wielkich pęków atmosferycznych, czyli kaskad cząstek wtórnych zainicjowanych w wyniku kontaktu wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego z ziemską atmosferą. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o globalnych zmianach w strumieniu promieniowania kosmicznego docierającego do naszej planety.

Zebrane dane pozwolą zweryfikować wiele hipotez naukowych, w tym te dotyczące kwantowej struktury czasoprzestrzeni oraz potencjalnych związków między promieniowaniem kosmicznym a trzęsieniami ziemi czy zachorowalnością na raka.

Aby pomóc w projekcie wystarczy pobrać na smartfona aplikację CREDO Detector, uruchomić ją i ułożyć telefon poziomo (np. położyć na stole lub nocnej szafce), pamiętając o zasłonięciu kamery. Smartfon automatycznie prześle zebrane informacje do autorów aplikacji, a Ty będziesz na bieżąco powiadamiany o wynikach. W stworzeniu i utrzymaniu aplikacji udział bierze Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Więcej szczegółów dotyczących projektu CREDO oraz wszystkie bieżące informacje znajdziecie na stronie https://credo.science/.

Źródło: press.ifj.edu.pl

Piotr Fic