Prąd z drgającego grafenu

Prąd z drgającego grafenu
Zespół fizyków z Uniwersytetu w Arkansas poinformował o opracowaniu układu zdolnego do wychwytywania ruchów termicznych w strukturze grafenu i przekształcania ich w prąd elektryczny. "Obwód zbierający energię, oparty na grafenie może być zintegrowany z procesorem w celu dostarczenia czystej, opartej na niskim napięciu mocy dla małych urządzeń lub czujników," ocenił Paul Thibado, profesor fizyki i główny autor pracy na ten temat opublikowanej w periodyku "Physical Review E".

Zbudowany prototyp ma dowodzić opracowanej na tej samej uczelni trzy lata temu teorii głoszącej, że marszcząca się i poruszająca powierzchnia warstwy atomów węgla w grafenie może być wykorzystana do generacji prądu elektrycznego. Idea pozyskiwania energii w tej sposób jest kontrowersyjna, ponieważ obala twierdzenie fizyka Richarda Feynmana, że ruchy termiczne atomów, znane jako ruchy Browna, nie mogą działać w ten sposób. Zespół Thibado ustalił, że w temperaturze pokojowej ruchy termiczne w grafenie wywołują prąd elektryczny w obwodzie.

Układ zbudowany przez Thibado jest oparty na dwu diodach przetwarzających prąd przemienny na stały. Dodatkowo, odkryli, że dzięki zastosowaniu tej konstrukcji zwiększyła się ilość dostarczanej mocy. "Stwierdziliśmy, że zachowanie diod w trybie włączania i wyłączania powoduje zwiększenie dostarczanej mocy, a nie jej zmniejszenie, jak wcześniej sądzono," twierdzi Thibado. "Tempo zmian rezystancji diod jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym moc". Szacuje się, że tego rodzaju obwody w dużych liczbach rozmieszczonych w chipach mogłyby zastąpić baterie o małej mocy.

Schematyczne przedstawienie układu generującego prąd z ruchów termicznych w grafenie

Źródło:phys.org

Mirosław Usidus