Power Fx - programowanie dla nieprogramistów

Power Fx - programowanie dla nieprogramistów
Microsoft ogłosił udostępnienie Power Fx, nowego języka typu tzw. niskokodowego, który czerpie inspiracje z popularnych formuł Excela. Firma udostępnia język na licencji open-source, mając nadzieję, że przyczyni się w rozwoju oferowanych przez nią platform Power takich jak: Power Automate czy Power Virtual Agents i docelowo stanie się standardem dla tego rodzaju zastosowań.

Nowy język ma być przede wszystkim kierowany do użytkowników programu Excel i Power Platform. Wykorzystując formuły ma być użytkowany głównie przez ludzi o niewielkim doświadczeniu w kodowaniu. Umiejętności związane z obsługą Excela są w świecie biznesu rozpowszechnione w dużo większym stopniu niż biegła znajomość języków programowania.

Platforma niskokodowa (ang. low-code development platform, LCDP) jest oprogramowaniem umożliwiającym budowę aplikacji w sposób wizualny, za pomocą diagramów, grafów, formuł, czy formularzy bez znajomości języków programowania. Platformy te obecnie są wykorzystywane głównie do projektowania i wdrażania baz danych, interfejsów użytkownika, projektowania procesów biznesowych i ich automatyzacji. Platformy niskokodowe redukują zaangażowanie tzw. ręcznego kodowania w procesie tworzenia aplikacji.

Źródło: www.tcrn.ch

Mirosław Usidus