Nowe ucho z drukarki 3D

Nowe ucho z drukarki 3D
Firma 3DBio Therapeutics przeszczepiła zewnętrzną cześć ucha wykonaną techniką druku 3D z żywych komórek pochodzących od samego pacjenta. Implant, który nazywa się AuriNovo, jest pierwszym tego rodzaju wydrukiem wykonanym z żywych tkanek. "Materiał" pochodził z tkanek chrząstki pobranych od tej samej osoby, która otrzymała przeszczep.

Aby stworzyć nowy wyrostek, lekarze przeprowadzili biopsję ucha pacjentki cierpiącej na zanik małżowiny, pobrali chondrocyty - komórki tworzące chrząstkę, które następnie zostały powiększone i zmieszane z bio-tuszem na bazie kolagenu ColVivo, a następnie uformowane za pomocą biodrukarki 3D w docelowy rozmiar i kształt.

Wprawdzie przeszczep wydrukowanej w 3D małżowiny nie ma, jak uważają specjaliści dużego znaczenia dla działania słuchu, to jednak ze względu na aspekty estetyczne i samoocenę pacjentów, może być bardzo ważny. Osoba, która otrzymała nowe, kształtne ucho, to dwudziestolatka z Meksyku. Lekarze będą przez pięć lat obserwować przyjęcie przeszczepu przez organizm i stan pacjentki. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to tego rodzaju implanty zostaną wprowadzone do normalnej praktyki medycznej.

Źródło: www.cbsnews.com/news/

Mirosław Usidus