AVT732 B. Whisper - łowca szeptów

AVT732 B. Whisper - łowca szeptów
Działanie układu wywiera niesamowite wrażenie na użytkowniku. Najcichsze szepty i normalnie niesłyszalne odgłosy zostają silnie wzmocnione, zapewniając niezapomniane odczucia słuchowe.

Układ doskonale nadaje się do rozmaitych eksperymentów związanych ze wzmacnianiem różnych dźwięków. Może być pomocny osobom z lekkim niedosłuchem, świetnie sprawdzi się jako układ monitorujący spokojny sen małych dzieci. Znaczne uznanie znajdzie też w oczach osób lubiących obcować z przyrodą.

Opis układu

Sygnał z mikrofonu elektretowego M1 podawany jest na pierwszy stopień - wzmacniacz nieodwracający z układem IC1A. Wzmocnienie jest stałe i wynosi 23x (27 dB) - wyznaczają je rezystory R5, R6. Wstępnie wzmocniony sygnał jest podawany na wzmacniacz odwracający z kostką IC1B - tu wzmocnienie, a właściwie osłabienie, wyznaczone jest przez stosunek rezystancji czynnej potencjometru R11 oraz R9 i można je zmieniać w zakresie 0…1. Układ zasilany jest pojedynczym napięciem, a elementy R7, R8, C5 tworzą obwód sztucznej masy. Obwody filtrujące zasilanie C9, R2, C6 oraz R1, C4 są niezbędne w układzie o bardzo dużym wzmocnieniu i mają za zadanie zapobiegać samowzbudzeniu powodowanemu przenikaniem sygnałów przez obwody zasilania.

Na końcu toru zastosowany został popularny wzmacniacz mocy IC2 typu TDA7050. Pracuje on w typowym układzie aplikacyjnym jako wzmacniacz dwukanałowy o wzmocnieniu wynoszącym 20× (26 dB).

Rysunek 1. Schemat ideowy

Montaż i uruchomienie

Rysunek 2. Schemat montażowy

Schemat układu i wygląd płytki drukowanej pokazane są na rys. 1 i 2. Podzespoły należy wlutować w płytkę drukowaną, najlepiej według kolejności podanej w wykazie elementów. Podczas montażu trzeba zwracać szczególną uwagę na sposób wlutowania elementów biegunowych: kondensatorów elektrolitycznych, tranzystora, diod. Wycięcie w obudowie podstawki i układu scalonego musi odpowiadać rysunkowi na płytce drukowanej.

Mikrofon elektretowy można dołączyć za pomocą krótkich drucików (choćby odciętych końcówek rezystorów), ale można go też dołączyć za pomocą dłuższego przewodu. W każdym przypadku trzeba zwracać uwagę na biegunowość, zaznaczoną na schemacie i płytce - w mikrofonie końcówka ujemna połączona jest z metalową obudową.

Po zmontowaniu układu trzeba bardzo starannie skontrolować, czy elementy nie zostały wlutowane w niewłaściwym kierunku lub w niewłaściwe miejsca oraz czy podczas lutowania nie powstały zwarcia punktów lutowniczych.

Po skontrolowaniu poprawności montażu można dołączyć słuchawki i źródło zasilania. Wzmacniacz bezbłędnie zmontowany ze sprawnych elementów od razu będzie poprawnie pracował. Na początek należy skręcić potencjometr na minimum, czyli w lewo, a potem stopniowo zwiększać głośność. Zbyt duże wzmocnienie spowoduje samowzbudzenie (na drodze słuchawki - mikrofon) oraz bardzo nieprzyjemny, głośny pisk.

Układ powinien też pracować przy zasilaniu z czterech paluszków AA lub AAA. Można go również zasilać z zasilacza wtyczkowego 4,5 V…6 V.