AVT3132 B - prosty zegar LED

AVT3132 B - prosty zegar LED
Układ praktycznego zegara o wyjątkowo prostej konstrukcji wyposażony został w czytelny wyświetlacz LED, budzik z funkcją drzemki oraz podtrzymanie bateryjne pracy urządzenia po zaniku zasilania. Ze względu na nieskomplikowany montaż sprzęt powinien zainteresować wielu elektroników, w szczególności początkujących.

Schemat ideowy zegara pokazany jest na rys. 1. Układ powinien być zasilany napięciem stałym o wartości 7...12 V, dołączonym do złącza CON2. Może to być dowolny zasilacz o wydajności prądowej nie mniejszej niż 200 mA. Dioda D1 zabezpiecza układ przed niewłaściwą polaryzacją napięcia wejściowego. Zewnętrzne napięcie wejściowe jest podawane na stabilizator U1, natomiast kondensatory C3, C5...C7 pełnią funkcję filtra zasilania.

1. Schemat ideowy zegara

Pracą zegara steruje mikrokontroler Atmega8, a jako zegar czasu rzeczywistego zastosowano układ scalony typu PCF8583. Komunikacja z układem odbywa się za pośrednictwem interfejsu I2C. W roli wyświetlacza zastosowano modułowy czterocyfrowy wyświetlacz ze wspólną anodą (zobacz także: Wyświetlacze elektroniczne).

Wyświetlacz sterowany jest bezpośrednio z portu mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczające R4...R16. Do złącza CON5/PIEZO można dołączyć sygnalizator piezoakustyczny z generatorem. Jeżeli będziemy korzystali z funkcji budzika, brzęczyk będzie pełnił rolę sygnalizatora budzika. Do złącz S1 i S2 należy dołączyć przyciski, które posłużą do wprowadzania nastaw i obsługi zegara.

Obsługa

Zegar obsługujemy za pomocą dwóch przycisków: S1 i S2. Po wciśnięciu klawisza S1 uruchomione zostaje menu zegara time (rys. 2), zapewniająca możliwość ustawiania aktualnego czasu. Kolejne krótkie wciśnięcie klawisza S1 uruchamia menu alarmu (rys. 3), w którym ustawiamy czas budzika. Do wyboru i akceptacji ustawień służy przycisk S2.

Po zatwierdzeniu wyboru, zarówno w trybie ustawiania czasu, jak i w trybie nastaw budzika, na wyświetlaczu zacznie migać pierwsza cyfra - wtedy można ustawić dziesiątki godzin za pomocą przycisku S2. Ponowne naciśnięcie S1 spowoduje miganie drugiej cyfry - z pomocą S2 można ustawić jednostki godzin. Kolejne dwa naciśnięcia S1 pozwolą ustawić minuty. W czasie wyboru godzin i minut ustawiana jest zawsze tylko jedna cyfra. Kolejne, piąte naciśnięcie spowoduje powrót do normalnej pracy zegara. Procedurę ustawiania zakończy również dłuższa chwila bezczynności.

2. Schemat montażowy
Fot. 2. Widok połączenia dwóch płytek

Podczas pracy zegara dłuższe wciśnięcie klawisza S2 umożliwia włączenie/wyłączenie budzika. W momencie aktywacji budzika, na kilka sekund wyświetlona zostanie godzina jego uruchomienia. Stan budzika sygnalizuje kropka umieszczona przy cyfrze jedności minut (rys. 3). Jeśli budzik jest włączony, dioda ta świeci. Po uruchomieniu alarmu budzenia krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza wyłącza alarm na czas ok. 5 minut, aktywując w tym czasie funkcję drzemki. Fakt ten sygnalizowany jest miganiem kropki przy cyfrze jedności minut. Po upływie 5-minutowej drzemki sygnał budzenia zostanie uruchomiony ponownie. Znów naciśnięciem dowolnego przycisku można go odroczyć na kolejne 5 minut itd...

Wyłączenie alarmu i drzemki następuje po dłuższym wciśnięciu klawisza S2, lub po blisko półtoraminutowym braku reakcji ze strony użytkownika. Całkowitej dezaktywacji i ponownej aktywacji budzika można dokonać podczas normalnej pracy zegara poprzez dłuższe wciśnięcie przycisku S2.

Najlepszym sposobem poznania obsługi zegara jest praktyczne wypróbowanie działania przycisków. Po krótkim czasie ich funkcje staną się oczywiste.

Montaż i uruchomienie

3. Wzorzec połączeń

Układ należy zmontować na dwóch płytkach drukowanych, których projekt pokazano na rys. 2. Na płytce drukowanej wyświetlaczy umieszczono dwa niewielkie "uszka", ułatwiające przymocowanie zegara. Montaż układu jest typowy i nie powinien przysporzyć problemów. Dzięki nieskomplikowanej budowie opartej wyłącznie na elementach przewlekanych całość z pewnością zwróci na siebie uwagę początkujących.

Montaż przebiega w sposób standardowy, zaczynając od wlutowania w płytkę zegara oporników i innych elementów o niewielkich rozmiarach. Kończymy go, montując kondensatory elektrolityczne, złącza śrubowe oraz baterię. Na drugiej płytce montujemy wyświetlacz LED. Po zmontowaniu obydwu płytek należy połączyć je ze sobą za pomocą kątowej listwy szpilek goldpin - widok gotowych, już połączonych płytek pokazano na fot. 2. W następnym kroku dołączamy przyciski S1 i S2 oraz opcjonalnie brzęczyk PIEZO. Do tego celu należy użyć złącz śrubowych. Połączeń dokonujemy, wzorując się na rys. 3.

Gdyby w trakcie użytkowania zegara okazało się że zegar znacząco spóźnia się lub spieszy, można spróbować zmniejszyć lub zwiększyć wartość kondensatora C1.