Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W rankingach najbardziej niebezpiecznych zawodów świata stale przewija się stanowisko poławiacza krabów. Skorupiaki te, często dużych rozmiarów, mają grube pancerze pokryte kolcami. Ale to nie rozmiary, szczypce ani usposobienie kraba są zagrożeniem dla życia człowieka. Połowy odbywają się często na wzburzonych wodach oceanów, w trudnych warunkach atmosferycznych, co może skutkować wypadnięciem za burtę. W ten sposób rocznie ginie nawet kilkuset rybaków. W tym zawodzie zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa to podstawa. Zapraszamy na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Bezpieczeństwo

By zajmować się zawodowo szeroko pojęta tematyką BHP, nie trzeba kończyć studiów. Kwalifikacje niezbędne dla inspektora BHP można zdobyć wybierając odpowiednią szkołę policealną. Nauka trwa trzy semestry. Absolwent uzyskuje tytuł technika.

Po trzech latach pracy w służbie BHP technik awansuje na starszego inspektora. Tytuł ten można także uzyskać, kończąc studia inżynierskie lub podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Po roku pracy w zawodzie absolwent studiów wyższych może awansować na specjalistę do spraw BHP, a po trzech na starszego specjalistę. Po pięciu latach ubiega się o tytuł głównego specjalisty. Tak w skrócie prezentuje się ścieżka kariery zawodowej specjalisty zajmującego się bezpieczeństwem i higieną. Czy jest bezpiecznie? Zdecydowanie tak.

Bezpieczeństwo i higienę pracy można studiować zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. To kierunek oferowany nie tylko osobom zainteresowanym uzyskaniem tytułu licencjata lub magistra, ale także wszystkim, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę oraz poszerzyć kwalifikacje na studiach podyplomowych. Osoby zainteresowane nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem uczelni mającej ten kierunek w swojej ofercie. Wykładany jest w szkołach publicznych i niepublicznych. Studia dzienne zwykle dotowane są przez państwo, tak więc przyszły student nie będzie musiał uiszczać żadnych opłat.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym, w tym podyplomowych. Tu należy spodziewać się opłat. Cena roku na BHiP waha się pomiędzy 3500 a 5000 zł. Nie sposób ocenić, czy wysokość czesnego przekłada się na poziom nauczania, natomiast niezależnie od ilości wydanych pieniędzy, absolwent tego kierunku otrzyma uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu inspektora bądź specjalisty BHP. Uzyskanie uprawnień, w zależności od tego, jaką drogę edukacji się wybierze, będzie trwało od roku do czterech lat. Najkrótsza droga to studia podyplomowe. Te oczywiście można podjąć dopiero po ukończeniu studiów wyższych. W tym wypadku wystarczy posiadanie tytułu inżyniera lub licencjata z dowolnego kierunku.

Dłuższa wersja jest dobrym rozwiązaniem dla absolwentów szkół średnich, dopiero rozpoczynających swoją znajomość ze środowiskiem akademickim. Studia realizowane w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku. W przypadku studiów zaocznych i podyplomowych, w zależności od uczelni wygląda to różnie. Można znaleźć szkoły, które prowadzą naukę online. Wydaje się to bezpiecznym i higienicznym pomysłem w trakcie trwającej obecnie pandemii. Są szkoły, które oczekują na studentów raz w miesiącu przez dwa lub trzy dni (sobota, niedziela lub piątek, sobota, niedziela). Są też takie, które tradycyjnie "zjazdy" organizują weekendowo dwa razy w miesiącu. Z dostaniem się na studia nie powinno być większego problemu, z tego względu, że podstawowym warunkiem kwalifikacyjnym jest terminowe złożenie dokumentów i uregulowanie opłat.

W przypadku dziennych, pod uwagę brane są oceny z chemii i matematyki. Poziom trudności nieznaczenie wzrasta w trakcie nauki. Zdecydowanie bardziej wymagająca wydaje się "inżynierka". Duża ilość wspomnianej już wcześniej chemii i matematyki może przysporzyć trochę kłopotów, z którymi jednak można sobie ostatecznie poradzić. Wśród przedmiotów kierunkowych należy spodziewać się między innymi: problematyki bezpieczeństwa pracy, probabilistyki, podstaw analizy niezawodności, biomechaniki człowieka, socjologii i psychologii pracy, zagrożeń pożarowych i wybuchowych, zasad ratownictwa medycznego, metod badania wypadków przy pracy, katastrof przemysłowych. Ostatecznie studia nie są uważane za trudne.

Uwaga! Praca!

Same studia wyglądają na bezpieczne i higieniczne. Jest szansa, że nie będzie żadnego wypadku, a tym bardziej wpadki w procesie nauczania. Jak w takim razie prezentują się korzyści wynikające z ukończenia tego kierunku? Absolwent może liczyć na zatrudnienie w firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń oceny ryzyka zawodowego oraz opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa. W związku z tym, że firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników zobowiązane są do stworzenia stanowiska "behapowca", praca czeka w przeróżnych branżach.

W zakresie obowiązków można się spodziewać takich zadań jak na przykład: przeprowadzanie kontroli warunków pracy, informowanie pracodawcy o powstałych zagrożeniach, sporządzanie analiz stanu technicznego miejsca pracy, ustalanie okoliczności wypadków, ocenianie ryzyka zawodowego, opracowywanie regulaminów, zarządzeń, procedur i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Praca w tym zawodzie to także prowadzenie dokumentacji, co nie jest możliwe bez znajomości przepisów prawa.

Temat wysokości pensji w tej branży nie należy do bezpiecznych, a to ze względu na bardzo duże zróżnicowanie. W zależności od regionu Polski, wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju umowy, wynagrodzenia wahają się pomiędzy 3500 a 11000 zł. Jeśli obliczyć średnią, okaże się, że nie jest tak źle, ale należy pamiętać, że jest to sposób liczenia nieoddający rzeczywistości, więc ostrzegamy przed sugerowaniem się publikowanymi w Internecie, uśrednionymi danymi. Zdecydowanie najwięcej zarabiają osoby posiadające własną firmę świadczącą usługi dla kilku przedsiębiorstw: kontrola, audyty, szkolenia. Przydaje się znajomość języków obcych i oczywiście olbrzymia wiedza z zakresu przepisów prawa. W tej branży nie obejdzie się także bez zdolności interpersonalnych. Chcąc zarabiać przyzwoite pieniądze, behapowiec musi mieć podejście do klienta, musi potrafić rozmawiać z ludźmi, prowadzić szkolenia, a przy tym być wiarygodny i rzetelny. Niestety nie każdy w tej branży jest w stanie dużo zarobić, stąd też podzielone zdania dotyczące słuszności wyboru takiej kariery zawodowej.

Studia na BHP nie wydają się trudne, a co za tym idzie, droga prowadząca do ich ukończenia jest bezpieczna i higieniczna. Jednak wymagania stawiane przed studentami nie oddają poziomu wymagań stawianych przed pracownikiem. Od behapowca oczekuje się dobrze ugruntowanej wiedzy, dokładności, rzetelności i umiejętności pracy z ludźmi. To często praca w stresie, wymagająca trzeźwego spojrzenia, opanowania i nieulegania wpływom innych ludzi. To także olbrzymia odpowiedzialność. Niestety nie wszyscy specjaliści otrzymają zadowalające wynagrodzenie. By sięgnąć po to najwyższe, należy włożyć jeszcze więcej wysiłku. Jest to ciekawy kierunek kształcenia, ale czy dla każdego bezpieczny? To pozostawiamy indywidualnej ocenie, ale w pracy pamiętajmy, by przestrzegać zasad BHP.

Michał Pacholski

Zobacz także:

O wszystkim, co nas otacza
Geodezja i kartografia
Inżynieria bezpieczeństwa. Za ofiarność i odwagę