Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wybierając drogę zawodową, zdobywamy przeróżne umiejętności. Każdy kształci się i rozwija w swoim kierunku, ale jest jedno szkolenie, który przechodzą w zasadzie wszyscy, niezależnie od tego, gdzie są zatrudnieni – to szkolenie BHP. Wielu z nas jest nim objętych często jeszcze w szkole lub na studiach, potem przechodzimy przez nie, rozpoczynając nową pracę, a później nierzadko odnawiamy tę wiedzę cyklicznie, co kilka lat. Poznajemy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, dowiadujemy się, jakich możemy spodziewać się zagrożeń i jak postępować w razie wypadków oraz wobec przeróżnych możliwych sytuacji. Szkolenia takie prowadzą inspektorzy BHP, ale nie jest to ich jedyne zadanie. Na bieżąco kontrolują oni bowiem stan bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach, gdzie wszyscy uczymy się, pracujemy, robimy zakupy i spędzamy czas wolny. Brzmi intrygująco? Zapraszamy do zdobycia informacji na temat tego, jak zostać inspektorem BHP.

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. pracownikami służb BHP mogą być osoby, które nabędą kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska. I tak, by zostać inspektorem BHP wystarczy ukończyć szkołę policealną. Nauka w niej jest nieodpłatna. Trzy semestry kończą się uzyskaniem tytułu technika.

Po trzech latach pracy w służbie BHP można awansować na starszego inspektora. Ten sam tytuł uzyskuje się, kończąc studia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe na tym samym wydziale. Po upływie roku absolwent studiów wyższych awansuje na specjalistę do spraw BHP, po trzech latach na starszego specjalistę, a po pięciu na głównego specjalistę. Tak w dużym skrócie prezentuje się kariera w zawodzie.

Droga prosta, bez wybojów

Jak widać, można tę karierę zacząć na kilka sposobów. Sprawa wydaje się być prosta, jeśli już w liceum jest się przekonanym, że to dobry pomysł na życie. Dla osób, które chwilowo nie mają pieniędzy na studia, najlepszym rozwiązaniem wydaje się studium policealne. Po półtora roku można rozpocząć pracę zawodową na stanowisku inspektora, a część wynagrodzenia przeznaczyć na dalszy rozwój na uczelni wyższej.

W swojej ofercie ma ją m.in. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Na studiach licencjackich i magisterskich można tu zgłębiać Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP, zarówno w trybie stacjonarnym i zaocznym. Koszt nauki to, odpowiednio, 4400 i 3950 zł.

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oferuje również Politechnika Częstochowska. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym. Inżynierowie mogą uzupełniać swoją wiedzę, ale na innych kierunkach. Politechnika proponuje studia dzienne, które trwają siedem semestrów, i ośmiosemestralne zaoczne. Studia niestacjonarne to roczny koszt 3300 zł.

Innym rozwiązaniem jest „podyplomówka”. Trwa dwa semestry i skierowana jest do absolwentów wszystkich szkół wyższych, którzy mają ochotę zdobyć nowe uprawnienia i możliwości zawodowe.

Politechnika Warszawska ma BHP na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Wygląda to interesująco, ale jest mały haczyk. Jak wiadomo, studia podyplomowe przeważnie realizują osoby już pracujące. Stołeczna uczelnia organizuje swoje kursy raz w miesiącu, ale odbywają się one w trakcie trzydniowych sesji – czwartek, piątek i sobota, w godzinach ranno-popołudniowych.

Naprzeciw pracującym wychodzi jednak Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Tu studiować można weekendowo, a roczne czesne jest o ponad 1 tys. zł. niższe – wynosi obecnie 3850 zł.

Z dostaniem się na studia nie ma większego problemu, bo podstawowym warunkiem kwalifikacyjnym pozostaje terminowe złożenie dokumentów i uregulowanie opłat. Poziom trudności nieznaczenie wzrasta w trakcie nauki. Zdecydowanie bardziej wymagające będą studia inżynierskie. Nie powinno być zaskoczeniem, że pojawią się tu m.in.: chemia, matematyka, fizyka i materiałoznawstwo. Pozostałe przedmioty będą już bezpośrednio nawiązywać do studiowanego kierunku.

Na studiach podyplomowych wykłada się skondensowaną wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Można się tu spotkać np. z: zarządzaniem bezpieczeństwem, prawem pracy, zasadami ratownictwa medycznego, metodami szkolenia, biomechaniką człowieka, zasadami bezpieczeństwa lub metodami analizy ryzyka zagrożeń pożarowych. Absolwenci „podyplomówek” twierdzą, że nie są to skomplikowane studia. Osoby, które tu trafiają, szukają dla siebie zawodu. Przychodzą po konkretną wiedzę, a więc są zdeterminowane i niczym się nie zrażają, podkreślając, że jest to łatwy kierunek. Inżynierowie mają podobne zdanie. Tym samym droga do zostania „behapowcem” wydaje się być prosta i bez wybojów – można by rzec, bezpieczna i higieniczna.

Praca czeka na człowieka?

Czy na BHP można zarobić? Niektóre branżowe strony chętnie udostępniają informacje i wiedzę na ten temat, ale dopiero po uiszczeniu opłaty. Wbrew temu, co piszą malkontenci na forach internetowych, pracę można podjąć na atrakcyjnych warunkach. Portal pulshr.pl prezentuje raport, wg którego specjalista ds. BHP i ochrony środowiska może liczyć na więcej niż 5 tys. zł brutto. Na stanowisku kierownika ds. BHP uzyskamy ponad 9 tys. zł brutto. Portal wynagrodznia.pl podaje z kolei, że mediana wynagrodzenia całkowitego to 4 tys. zł brutto, a 25% specjalistów zarabia ponad 5665 zł brutto.

Krytycy tego kierunku podkreślają, że głównym problemem jest zatrudnianie „behapowców” głównie na część etatu, bo cały pozostaje rzadkością. Sprawdziliśmy więc aktualne oferty pracy na popularnych portalach internetowych. W ciągu dwóch tygodni pojawiło się piętnaście ogłoszeń pracy dla specjalistów i inspektorów BHP. Wszystkie dotyczyły pracy stałej, w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo znaleźliśmy dwie oferty płatnego stażu w dużych międzynarodowych korporacjach. Dodatkami do pensji często są samochód, telefon służbowy i prywatna opieka medyczna. W zamian za to pracodawcy przeważnie wymagają od kandydatów doświadczenia, od jednego roku do nawet pięciu lat. Pojawiają się jednak ogłoszenia, w których warunek ten nie jest uwzględniany. Często wśród oczekiwań pracodawcy jest posiadanie prawa jazdy kategorii „B” oraz dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych. Praca czeka również na osoby mające zdolności sprzedażowe. Jak się okazuje, i w tej branży dogłębnie znający tematykę handlowiec pozostaje w cenie. W tym zawodzie zdolności interpersonalne są zresztą niezbędne. Nawet jeśli nie jest się zainteresowanym handlem, to z pewnością przydadzą się one w przypadku prowadzenia okresowych szkoleń.

Dla kogo BHP?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy to doskonały wybór dla osób, które naprawdę chcą wykonywać później ten zawód. Przede wszystkim nauka zapewnia niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Niemalże od razu po odebraniu dyplomu można podjąć zatrudnienie i powoli piąć się po szczeblach kariery. Kierunek ten doskonale komponuje się też z takimi specjalnościami, jak budownictwo, gazownictwo czy górnictwo, zwiększając możliwości absolwenta na rynku pracy. W dodatku, choć środowisko pracowników BHP pozostaje zdominowane przez mężczyzn, nie jest to wcale typowo męski zawód. Kobiety radzą sobie tu doskonale.