Logistyka

Logistyka
Pojawienie się koronawirusa to wielkie wyzwanie dla wielu branż. Jedne walczą o przetrwanie, inne budują fortuny. Jedne zarabiają na tym, jak pozbyć się wirusa, inne korzystają z jego obecności. Nie da się ukryć, że branża medyczna może okazać się jednym z największych beneficjentów sytuacji związanych z chorobą, która zmieniła nasze życie nie do poznania. Wynalezienie skutecznej szczepionki może pomóc wrócić ludziom do czasów względnej stabilizacji. Jednak państwa, chcąc zaszczepić znaczną część ludzi na ziemi, muszą przeprowadzić sprawną akcję logistyczną. Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych, aż 25% szczepionek może zostać uszkodzonych już w trakcie transportu. By zminimalizować straty, operacja musi być dopracowana w najmniejszym szczególe. Zajmą się tym logistycy. Zapraszamy na studia, których absolwenci mają swój udział w walce z koronawirusem. Zapraszamy na logistykę.

Wyzwanie

Jest to kierunek, który można studiować na uczelniach państwowych i prywatnych. Studenci mają do wyboru zarówno tryb dzienny, jak i zaoczny. Można rozwijać się pod kątem technicznym, idąc na inżynierkę, lub postawić na wiedzę z zarządzania na licencjacie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia logistyka uzupełniana jest na magisterce.

Zainteresowani rozwijaniem wiedzy i karierą naukową mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach doktorskich. Płatna nauka to wydatek rzędu 4000 - 6000 zł rocznie. Studia dzienne na uczelniach publicznych są oczywiście darmowe, ale trzeba przebrnąć przez proces rekrutacji. Zadanie to może okazać się nie lada wyzwaniem, gdyż wydział ten cieszy się dużym zainteresowaniem.

Politechnika Łódzka w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 odnotowała sześciu kandydatów na jedno miejsce. Jest to zdecydowanie jeden z bardziej obleganych kierunków. Spora konkurencja wymaga solidnego przygotowania. Przed osobami, którym uda się ta sztuka, stanie kolejne wyzwanie, nauka. Z opinii studentów wynika, że poziom poszczególnych przedmiotów nie jest nie do przeskoczenia, ale ogólny sukces wymaga łączenia wielu umiejętności.

Logistyka to kierunek interdyscyplinarny, więc by przez niego przebrnąć, nie można być jedynie ekspertem od przedmiotów ścisłych lub mistrzem zarządzania. W tym wypadku potrzebne są różnorodne umiejętności. Doskonale obrazują to standardy obowiązujące na logistyce.

Matematyka w liczbie 60 godzin na licencjacie i 90 godzin na inżynierce to stosunkowo "niski wymiar kary". Do tego: statystyka, zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość oraz prawo w wymiarze 30 godzin. Na studiach inżynierskich w treściach podstawowych należy znaleźć miejsce na 45 godzin fizyki lub chemii. Treści kierunkowe to głównie zarządzanie i logistyka w przeróżnych kombinacjach.

W trakcie nauki należy spodziewać się wielu godzin przed komputerem przy projektowaniu procesów logistycznych. Żaden z przedmiotów nie jest uważany za wyjątkowo trudny i skomplikowany. To połączenie ich wszystkich może sprawić największe problemy. W trakcie nauki studenci rozwijają wiedzę w zakresie przeróżnych specjalizacji. Uczelnie mają w swoich ofertach między innymi: zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę przedsiębiorstw przemysłowych, logistyka miast i regionów, menadżera logistyki, usługi logistyczne, systemy informatyczne w logistyce.

Sama wiedza to za mało

Logistyka to kierunek, na którym studenci rozwijają swoją wiedzę z zakresu procesów związanych z zaopatrzeniem, produkcją, magazynowaniem i dystrybucją towarów, zatem od logistyka wymaga się wielu różnych umiejętności.

Absolwent studiów to osoba, która potrafi zarządzać nie tylko procesem, ale także zespołem ludzi. W trakcie pracy sprawnie wykorzystuje systemy informacyjne, potrafi kalkulować koszty, a także projektuje systemy procesów logistycznych.

Logistyka to kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych i z zarządzania. Biegłe poruszanie się w całym jej obszarze pozwala odpowiednio dostosować działania do specyfiki branży, z jaką będzie się miało do czynienia. Dotyczy to między innymi: centrów logistycznych, centrów transportowych i spedycyjnych, biur projektowych z zakresu logistyki, przedsiębiorstw komunalnych oraz produkcyjnych. Co za tym idzie, nie jest to praca dla każdego. Tylko posiadanie szeregu umiejętności i dobrze ugruntowanej wiedzy pozwoli osiągnąć w tej branży sukces.

Praca

Już absolwent studiów pierwszego stopnia może swobodnie szukać zatrudnienia. Co prawda, by zarządzać procesami logistycznymi w pełnym tego słowa znaczeniu, należy zdobyć bogate doświadczenie, ale z pewnością znajdzie się praca na niższych szczeblach. Aktywność na różnych poziomach pozwoli zdobyć wiedzę praktyczną, niezbędną do tego, by dalej się rozwijać. Dobrym rozwiązaniem jest rozwijanie umiejętności już w trakcie studiów.

Wiele firm organizuje płatne staże. To nie tylko droga do zdobycia doświadczenia, ale także do sprawdzenia się w tym zawodzie. To także świetna okazja do tego, by dowiedzieć się, czy faktycznie jest to miejsce, w którym widziałoby się kilka lat później na stanowisku pełnoprawnego pracownika.

Wynagrodzenia w tej branży nie należą do najwyższych. Według portalu wynagrodzenia.pl, mediana zarobków specjalisty, w zależności od poziomu doświadczenia, waha się pomiędzy 3000 a 4300 zł netto. Na dużo wyższą pensję może liczyć osoba na stanowisku kierowniczym (około 6000 zł) i dyrektorskim (około 10000 zł). Jak widać, możliwości są spore, ale wysokiego wynagrodzenia można oczekiwać dopiero, sięgając po najwyższe stanowiska, co nierozerwalnie jest związane z uzyskiwaniem doświadczenia i koniecznością stałego rozwoju.

Podjęcie studiów na logistyce powinno być dobrze przemyślane. Należy pamiętać, że kierunek ten łączy ze sobą nauki ekonomiczne i techniczne, a także wymaga szeregu umiejętności miękkich koniecznych do skutecznego zarządzania. To kierunek, na który dosyć trudno się dostać, tak więc należy włożyć duży wysiłek już na poziomie szkoły średniej. Ukończenie go gwarantuje pracę, jednak niestety, w porównaniu do zarobków inżynierów innych specjalizacji, nie jest ona zbyt dobrze opłacana na poziomie specjalisty.

Na wyższe zarobki można liczyć, osiągając poziom kierownika bądź dyrektora. By osiągnąć sukces i zadowolenie w tej branży, należy już zawczasu zaplanować doskonały proces logistyczny, który doprowadzi wiedzę i umiejętności do korzyści, czyli pełnej satysfakcji. Nie jest to łatwe zadanie, ale dla sprawnego i zdolnego logi-styka w zasięgu możliwości. 

Michał Pacholski