Chemia budowlana

Chemia budowlana
Chemia to temat rzeka. W dzisiejszych czasach prawdopodobnie nie potrafilibyśmy bez niej funkcjonować. Jest wszędzie (również w rzekach). Pomaga nam żyć (umierać też - przekonała się o tym pewna polska noblistka). Ratuje nas i truje. Pomaga nam także w budownictwie, a należy pamiętać, że jest nas ludzi na Ziemi coraz więcej, więc potrzeby lokalowe rosną. Chemia funkcjonuje w tak wielu dziedzinach życia, że wydaje się konieczne kształcenie już nie tylko specjalistów od chemii, ale także od jej wąskich gałęzi. Zapraszamy do zapoznania się z jedną z nich. Zapraszamy na chemię budowlaną.

Do trzech razy sztuka

Chemia budowlana to siedem semestrów studiów inżynierskich. Po ich ukończeniu czas na "magisterkę", która trwa trzy semestry. Niewiele uczelni ma ją w swojej ofercie, dlatego wybór tej jednej nie powinien być skomplikowany. Wykładana jest na: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Gdańskiej i Łódzkiej. Wybór może ułatwić wiedza na temat tego, że istnieje możliwość studiowania tego kierunku niemalże jednocześnie na trzech uczelniach.

AGH oraz uczelnie z Łodzi i Gdańska współpracują ze sobą na płaszczyźnie edukacyjno-naukowej, tworząc interesujące rozwiązanie pozwalające studentom rozwijać umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów z danej dziedziny.

Uczelnie działając w porozumieniu, tworzą warunki umożliwiające studiowanie na każdej z nich, niemalże jednocześnie, ostatecznie dając możliwość dokonania wyboru miejsca dyplomowania. Odbywa się to w przeciągu siedmiu semestrów studiów inżynierskich. Przed rozpoczęciem edukacji student musi dokonać wyboru uczelni, na której będzie realizował podstawę programową "inżynierki". Po czterech semestrach nauki treści podstawowych i specjalistycznych w szkole "pierwszego wyboru" powinien posiadać ekspercką wiedzę, którą dysponuje wybrana przez niego uczelnia. Następny semestr spędzi w kolejnej szkole, która przekaże mu wiedzę, w której się specjalizuje w ramach chemii budowlanej. Szósty semestr to nauka pod okiem ekspertów z kolejnej uczelni.

Edukacja w tym systemie jest związana z przeprowadzkami, a więc osoby, które nie lubią oddalać się zbytnio od domu rodzinnego powinny poważnie zastanowić się czy dadzą radę. Ostatni krok to dyplomowanie. Tutaj student sam już podejmuje decyzje o tym gdzie chciałby je realizować. Siódmy semestr to na przemian wykłady i laboratoria na uczelni lub w firmie komercyjnej związanej umową ze szkołą. W ten sposób można zrealizować staż zawodowy.

Uczelnie przekonują, że praca pod okiem różnych ekspertów zwiększa perspektywy studenta i jest efektywniejsza, tym bardziej, że jest to kierunek interdyscyplinarny. Ten, z pewnością innowacyjny sposób nauczania, jest także najbardziej optymalny ze względu na to, że student ma możliwość czerpania z tego co najlepsze mogą zaproponować trzy uczelnie. Taka nauka stwarza możliwość obcowania z wieloma ekspertami, a tym samym zgłębiania wiedzy w sposób kompletny. To także unikalna możliwość dokonania ostatecznego wyboru w jakim laboratorium lub w jakiej firmie zdobywać będzie się wiedzę praktyczną. Należy też wspomnieć o tym, że firmy podejmujące współpracę z uczelniami są zainteresowane zatrudnianiem specjalistów z danej dziedziny, a co za tym idzie daje to, przynajmniej teoretyczną szansę na zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach.

Pełna mobilizacja

W trakcie nauki należy się spodziewać sporej ilości matematyki. Będzie się ona pojawiała nie tylko w swojej czystej w formie, ale także powróci w wielu wykładanych przedmiotach. W wersji podstawowej jest jej 120 godzin na pierwszym stopniu. Bez dokonywania dużej ilości obliczeń nie obejdzie się na fizyce (60 godzin) i chemii (około 400 godzin). 400 to nie błąd. Chemia pojawia się w różnych wariantach: metody badania związków chemicznych, chemia i biotechnologia środowiska, chemia krzemianów, termodynamika chemiczna, surowce i procesy technologii chemicznej, chemia fizyczna, inżynieria chemiczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna.

W trakcie nauki należy się spodziewać wielu godzin "laborków". Nie są to łatwe studia. Wymagają od studenta poświęcenia im odpowiedniej ilości czasu. Z pewnością przyda się także talent i umiejętności analitycznego myślenia. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż chemia budowlana to kierunek interdyscyplinarny.

Oczekuje się zatem od osoby chcącej uzyskać dyplom ukończenia studiów, że będzie umiała sprawnie poruszać się po różnych dziedzinach nauki, takich jak na przykład: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, towaroznawstwo, technologia tworzyw sztucznych. Swobodne poruszanie się po tematyce chemii, polimerowych materiałów budowlanych, surowców i procesów biotechnologicznych, kontroli jakości produktów i ochrony środowiska w technologii chemicznej, chemii fizycznej, organicznej, nieograniczonej i analitycznej powoduje, że absolwent posiada olbrzymi zakres wiedzy otwierający przed nim równie duże możliwości. By jednak osiągnąć ten poziom należy sprostać wymaganiom stawianym przez uczelnie, a nie należą one do niskich.

Efekty

Absolwent chemii budowlanej może szukać pracy w przetwórstwie i modyfikacji materiałów wykorzystywanych w przemyśle budowlanym, oraz przy wytwarzaniu technologii i recyrkulacji odpadów. Dobra informacja jest taka, że firmy komercyjne, często współpracujące z uczelniami, poszukują specjalistów z tej branży, a więc można się spodziewać zatrudnienia zaraz po ukończeniu studiów. Należy jednak pamiętać, że pierwsze miejsce jest zwykle dla "orłów", więc warto przyłożyć się do nauki.

W serwisach Internetowych pojawiają się oferty pracy dla inżynierów chemików. Swojego miejsca można szukać także w szeroko pojętej inżynierii jakości, laboratoriach badawczych, a także na stanowiskach doradców i przedstawicieli handlowych w branży chemii budowlanej. Wynagrodzenia powinny oscylować w okolicach średniej krajowej.

Chemia budowlana to z jednej strony bardzo wąska specjalizacja, a z drugiej strony, by móc zgłębić tę wiedzę, należy opanować bardzo szeroki zakres materiału. W efekcie czego, absolwent tego kierunku jest niemalże wszechstronnie wykształcony, ale ukierunkowany w jedną stronę. Daje to zarówno duże możliwości, jak i ogranicza. Ograniczenia wynikają ze stosunkowo niewielkiego zainteresowania inżynierami chemii budowlanej. Tak wąska dziedzina nie wymaga dużej liczby specjalistów. Natomiast szeroki zakres wiedzy otwiera przed absolwentem możliwości podjęcia pracy w branżach zbliżonych tematycznie, w których popyt na specjalistów jest większy. By dojść do tego miejsca, student musi opanować wymagający materiał, a co za tym idzie zainwestować dużą ilość czasu. Czy warto? Jeśli lubisz chemię, to z pewnością tak.

Michał Pacholski

Zobacz także:

Studia czy samokształcenie?
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Patrzeć szeroko, z otwartą głową