Chemia budowlana

Chemia budowlana
Już ponad 2000 lat temu Rzymianie stosowali beton w budownictwie. W wyniku badań archeologicznych odkryto, że w rzymskich budowlach zastosowano specjalny rodzaj betonu, tzw. opus caementicium. Składał się on z mieszanki zaprawy wapiennej i kruszywa, do której dodawano popiół wulkaniczny lub muł wapienny. Dzięki temu materiałowi Rzymianie byli w stanie budować trwałe i wytrzymałe konstrukcje, takie jak łuki, mosty, akwedukty i kanały. Wiele z tych budowli przetrwało do dzisiejszych czasów i wciąż jest w użyciu. Ten genialny wynalazek to tylko jeden z wielu materiałów budowalnych wymyślonych przez człowieka. Dzisiaj także trwają poszukiwania materiałów trwalszych, tańszych w produkcji i bardziej uniwersalnych. Zapraszamy do lektury wszystkich, którzy są zainteresowani tworzeniem rzeczy, które mogą przetrwać tysiące lat. Zapraszamy na chemię budowlaną.

Zaprawa

Chemia budowlana to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę z zakresu chemii, technologii materiałów budowlanych oraz budownictwa. Studenci zdobywają umiejętności związane z projektowaniem, wytwarzaniem, stosowaniem i badaniem materiałów budowlanych. Studia można realizować na poziomie inżynierskim, magisterskim i doktoranckim. Osoby zainteresowane nauką na tym kierunku nie mają zbyt dużego wyboru, bo zaledwie kilka uczelni w Polsce ma go w swojej ofercie. Kandydaci mają do wyboru: Katowice, Gdańsk, Kraków, Łódź. Co ciekawe, politechniki Gdańska i Łódzka oraz AGH współpracują ze sobą, czego efektem jest nadanie ChB charakteru kierunku międzyuczelnianego. W ramach tej kooperacji student pierwsze cztery semestry realizuje na uczelni "pierwszego wyboru", kolejne dwa na uczelniach partnerskich, by na końcówkę powrócić do "swojej" szkoły.

Spoiwo

Przebrnięcie procesu rekrutacji nie powinno przysporzyć zbyt dużo problemów, gdyż zainteresowanie ChB nie należy do wysokich. W trakcie nauki nie będzie już tak kolorowo, gdyż od  studentów wymaga się opanowania dużej ilości materiału i wielkiego zaangażowania.

W ramach studiów na kierunku chemia budowlana studenci zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, chemii, fizyki, technologii materiałów budowlanych oraz budownictwa. Program nauczania obejmuje takie przedmioty jak: chemia analityczna i fizyczna, chemia nieorganiczna i organiczna, fizyka techniczna, materiałoznawstwo budowlane, technologia betonów i zapraw murarskich, technologia tynków i farb, ochrona i konserwacja zabytków, budownictwo. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych oraz praktykach w zakładach produkcyjnych i firmach budowlanych.

W trakcie nauki poznają różne rodzaje materiałów budowlanych, takie jak: betony, zaprawy murarskie, tynki, farby, kleje czy impregnaty. Zajmują się także zagadnieniami związanymi z budową i eks-ploatacją budynków, takimi jak: izolacje termiczne i akustyczne, odporność ogniowa oraz trwałość konstrukcji. Ponadto można zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu oraz przedsiębiorczości, co może okazać się przydatne w przyszłej pracy. Tym samym studenci przygotowywani są do realizowania zadań w różnych dziedzinach związanych z budownictwem i przemysłem.

W trakcie nauki z pewnością przyda się umiejętność sprawnego przyswajania dużej ilości materiału oraz biegłość w analitycznym myśleniu. Poziom trudności nie powinien nikogo dziwić, gdyż chemia budowlana to kierunek interdyscyplinarny. Oczekuje się zatem od osoby chcącej uzyskać dyplom ukończenia studiów, że będzie umiała sprawnie poruszać się po różnych dziedzinach nauki, takich jak na przykład: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, towaroznawstwo, technologia tworzyw sztucznych.

Swoboda, z jaką absolwent ChB powinien wykorzystywać możliwie jak największy zakres wiedzy z zakresu: chemii fizycznej, organicznej, nieograniczonej i analitycznej, polimerowych materiałów budowlanych, surowców i procesów biotechnologicznych, kontroli jakości produktów i ochrony środowiska w technologii chemicznej, powoduje, że nie tylko można określić go fachowcem przez duże F, w swojej branży, ale także, że otwierają się przed nim duże możliwości zawodowe w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Osiągnięcie tego poziomu jest możliwe jedynie poprzez sprostanie wysokim wymaganiom stawianym przez uczelnie, co możliwe jest dzięki systematycznej pracy.

Kompozyt

Po ukończeniu studiów na kierunku chemia budowlana absolwenci mogą pracować w różnych branżach związanych z budownictwem, takich jak projektowanie budynków, produkcja materiałów budowlanych, kontrola jakości czy nadzór inwestorski. Miejsca pracy dla specjalistów w tej branży znajdą się w firmach produkujących i sprzedających materiały budowlane, takie jak beton, zaprawy murarskie, farby czy tynki. Zawodowo można zajmować się projektowaniem i wytwarzaniem nowych materiałów, opracowywaniem metod produkcji oraz kontrolą jakości, między innymi materiałów budowlanych. W ramach swoich obowiązków inżynierowie są odpowiedzialni za przeprowadzanie testów i badań w celu zapewnienia zgodności produktów z normami i standardami jakościowymi. Absolwenci chemii budowlanej mogą pracować jako projektanci i doradcy techniczni w firmach budowlanych i architektonicznych. Będą odpowiedzialni za projektowanie i dobór odpowiednich materiałów budowlanych, uwzględniając ich właściwości fizyczne i chemiczne, oraz za doradztwo techniczne w trakcie realizacji projektów budowlanych.

Ponadto pracy można szukać w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego, zajmując się nadzorem realizacji projektów budowlanych pod kątem zgodności z projektem, normami i standardami jakościowymi. Wysokość wynagrodzenia zaraz po ukończeniu studiów zależy od wielu czynników, takich jak miejsce pracy, doświadczenie zawodowe, specjalizacja oraz lokalizacja geograficzna, w której jest się zatrudnionym. Absolwent tego kierunku może spodziewać się około 6000 zł brutto. W miarę rozwoju doświadczenia można oczekiwać wyższych pensji, nawet na poziomie 12 000 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że rynek pracy jest konkurencyjny, a branża materiałów budowlanych może wymagać ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

Chemia budowlana to dobry wybór dla wszystkich osób, które w obszarze swoich zainteresowań mają chemię i budownictwo. Połączenie wiedzy z tych dwóch dziedzin naukowych pozwala na zdobycie szerokich kompetencji z zakresu chemii, fizyki, materiałoznawstwa oraz budownictwa, a także praktycznych umiejętności laboratoryjnych. Wybór kierunku studiów powinien także być oparty na czynnikach związanych z sytuacją na rynku pracy. Biorąc pod uwagę ten element, a także fakt, że ChB pozwala na tworzenie rzeczy, które przetrwają kolejne setki lat, jest to kierunek wart polecenia. 

Michał Pacholski

Zobacz także:

Studia czy samokształcenie?
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Patrzeć szeroko, z otwartą głową