Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska
Zmieniający się klimat wymaga od ludzi podejmowania kroków zmierzających do dostosowania się do nowych warunków. Wzrost temperatury, nieobserwowane do tej pory na terenie Polski zjawiska atmosferyczne, obniżenie poziomu wód. Szczególnie ten ostatni element wydaje się istotny, bo bez wody nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Co prawda Państwowy Instytut Geologiczny nie stwierdza zagrożenia hydrogeologicznego związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych, ale warto podjąć kroki, które uchronią nas przed pojawieniem się tego zagrożenia w przyszłości. By dobrze nam się żyło, musimy dbać o środowisko, a zarazem umiejętnie wykorzystywać jego potencjał. Pomóc nam w tym mogą inżynierowie środowiska. Zapraszamy na studia.

Ziemia

Inżynieria środowiska jest kierunkiem, którego z powodzeniem można szukać na uczelniach państwowych i prywatnych. Jest on w ofercie większości szkół technicznych, zatem ze znalezieniem dla siebie miejsca nie powinno być większych problemów.

Studenci mogą dokonać wyboru, decydując się na naukę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Należy zwrócić uwagę na fakt, że tak zwane studia zaoczne są, na pierwszym i na drugim etapie kształcenia, dłuższe o semestr w stosunku do dziennych. Tak więc decydując się na naukę "weekendową", należy pamiętać, że w sumie będzie ona o rok dłuższa. Kandydaci na studia zaoczne nie muszą sobie zawracać głowy rekrutacją. Na nich miejsce czeka.

W trudniejszej sytuacji są osoby, które chciałyby studiować dziennie. W tej sytuacji należy zmierzyć się z procesem rekrutacyjnym, a ten nie należy do superłatwych. W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 Politechnika Krakowska odnotowała 3,28 kandydata na jedno miejsce.

Oznacza to, że podchodząc do matury, należy się poważnie przygotować. Warto zwrócić uwagę na matematykę, fizykę, chemię, biologięgeografię. Dostanie się na uczelnię to dopiero początek. Nie będzie łatwo.

Nauka na inżynierii środowiska jest wymagająca. Obszerny materiał, dużo projektów i prac w laboratorium. "Laborki" potrafią zamęczyć, ale studenci chwalą sobie wiedzę i umiejętności, które pozwalają im zdobyć. Z projektami nie każdemu jest po drodze, większość na nie narzeka, ale też większość stara się wspólnie im sprostać, dlatego można liczyć na pomoc ze strony kolegów lub koleżanek.

Materiał do opanowania jest zróżnicowany. Na 100% nie wolno odpuścić "królowej nauk". Matematyki na "inżynierce" jest 120 godzin, ale należy być pewnym, że powróci w innych przedmiotach i nie pozwoli o sobie szybko zapomnieć. Ponadto, po 60 godzin: fizyki, chemii, biologii oraz informatycznych podstaw projektowania, a to wszystko okraszone między innymi: rysunkiem technicznym, materiałoznawstwem, budownictwem, termodynamiką, mechaniką płynów, hydrologią czy wytrzymałością materiałów. Szczególnie ten ostatni przedmiot potrafi przyprawić studenta o zawrót głowy. Przedmioty te zostaną rozszerzone o grupę treści kierunkowych, na przykład: melioracja, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem i wibracjami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. W trakcie nauki studenci mają możliwość wyboru specjalizacji.

W zależności od tego, jaką drogę się obierze, zestaw przedmiotów kierunkowych i ich wymiar czasowy będzie się różnił. Politechnika Warszawska oferuje następujące specjalności: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo, inżynieria sanitarna i wodna oraz inżynieria terenów zurbanizowanych. Warto zawczasu dobrze zastanowić się, jaki kierunek się obierze, pamiętając, że w dużym stopniu przygotowuje on do pracy w zawodzie.

Atmosfera

Szeroki zakres materiału wpływa na poziom trudności na tym kierunku. Niestety nie każdemu będzie dane ukończyć inżynierię środowiska. Od wielu lat pierwszy rok uznawany jest za najtrudniejszy i na tym etapie odpada najwięcej osób. Brak przygotowania do nauki, brak chęci, kuszące życie studenckie i wizja tego, że jest to łatwy kierunek, są najczęstszymi przyczynami zguby studentów. Część wymięka z powodu liczby poprawek, część powtarza rok, a część wywiesza białą flagę i zmienia branżę.

Należy powiedzieć, że IŚ nie jest wyjątkowo trudnym kierunkiem. Wymaga tylko systematycznej pracy. Jedynie w ten sposób można ukończyć ją w regulaminowym terminie. Jednak nie wolno zapomnieć o życiu studenckim.

Odpowiedni balans pomiędzy nauką a rozrywkami pozwoli miło spędzić czas studiów i zdobyć ciekawe znajomości. Parytet płci wciąż nie jest tu zachowany, natomiast liczba przyszłych pań inżynierek jest na tyle duża, że wydział nie jest przesycony testosteronem. Dzięki temu edukacja wydaje się dużo przyjemniejsza. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że studenci chwalą sobie atmosferę, nie da się odczuć rywalizacji i większość chętnie się wspiera.

Stratosfera

Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera można rozpocząć pracę zawodową. Ze znalezieniem zatrudnienia w branży nie powinno być większych problemów, ale absolwent powinien pamiętać, że dalszy rozwój będzie mu sprzyjał, dlatego warto nadal się rozwijać.

Po zakończeniu studiów istnieje możliwość uzyskania uprawnień budowalnych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cielnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zdobycie uprawnień otwiera mnóstwo drzwi i możliwości, podnosi atrakcyjność na rynku pracy i znacznie zwiększa wynagrodzenie. Jednak by je zdobyć, należy wykazać się doświadczeniem oraz wiedzą potwierdzoną zdanym egzaminem. Należy on do trudnych, i co za tym idzie, trzeba się do niego sumiennie przygotować, jednak jest to gra warta świeczki.

Absolwent inżynierii środowiska może szukać zatrudnienia między innymi w biurach planistycznych, na budowie w charakterze wykonawcy i eksploatatora inwestycji, w placówkach naukowo-badawczych, w administracji i samorządach terytorialnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków, w wodociągach, w jednostkach zajmujących się ochroną atmosfery, w firmach prowadzących badania zanieczyszczenia gleby.

W obecnej sytuacji gospodarczej inżynier środowiska nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie. Średnie zarobki w tej branży oscylują w okolicach 5000 zł. W zależności od doświadczenia i zdobytych uprawnień można znacznie je zwiększyć.

Jeśli tylko wiedza z zakresu inżynierii środowiska wydaje się interesująca, jest to jeden z ciekawszych kierunków studiów. Gwarantuje szeroki zakres wiedzy, którego opanowanie wymusza skupienie się na studiowaniu, zatem kształci na wysokim poziomie. Ponadto zróżnicowane treści nie pozwalają na nudę i otwierają przed absolwentem duże możliwości zawodowe. Natomiast popyt na inżynierów środowiska zapewnia spokój o stabilną sytuację materialną. Kierunek ciekawy i stwarzający duże możliwości. Polecamy i zapraszamy na inżynierię środowiska.

Michał Pacholski