Wreszcie sposób na tani wodór?

Wreszcie sposób na tani wodór?
Kanadyjski startup planuje produkować czysty wodór za pomocą techniki podziemnego spalania ropy, gazu i węgla, przy czym tak uzyskiwany H2 ma być dziesięć razy tańszy, w przeliczeniu na kilogram, niż najmniej kosztowne metody dostępne obecnie. Rozpoczęły się już testy koncepcji firmy Proton Technologies o nazwie "Hygenic Earth Energy" (HEE). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, metoda ta może zrewolucjonizować światowy przemysł energetyczny.

Koncepcja jest niezwykle prosta, choć wygląda na nieco szalony pomysł. W celu wywołania spalania węglowodorów powietrze bądź tlen są pompowane do podziemnego złoża ropy naftowej lub gazu ziemnego albo do pokładu węgla i zapalane. Gdy ogień osiągnie temperaturę powyżej 500°C, wtryskiwana jest para wodna bądź istniejąca na dole para wodna reaguje z węglowodorami, wytwarzając gaz syntezowy - mieszaninę tlenku węgla i wodoru.

Uzupełnienie dodatkowo o wodę do gazu syntezowego wywołuje reakcję, w wyniku której powstaje CO2 i więcej wodoru. Dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia pozostają pod ziemią, w wyniku odfiltrowania przez specjalne membrany ze stopu palladu.

Firma zapowiada koszt produkcji czystego wodoru na poziomie 0,10-0,50 USD/kg. Byłaby to ogromna redukcja ceny tego paliwa. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) najtańszy produkowany obecnie wodór - z reformingu metanu z użyciem pary wodnej i gazyfikacji węgla (który uwalnia do atmosfery od 9 do 12 ton CO2 na każdą wyprodukowaną tonę H2) kosztuje 1-1,80 USD/kg.

Jak podaje serwis BloombergNEF, ekologiczny wodór - produkowany poprzez zastosowanie elektrolizerów, które rozdzielają cząsteczki wody na wodór i tlen zasilane energią odnawialną - kosztuje obecnie 2,50-6,80 USD/kg.

Źródło: www.rechargenews.com

Mirosław Usidus