AI przewidująca przestępczość z 90-procentową dokładnością

AI przewidująca przestępczość z 90-procentową dokładnością
Model AI zdołał poprawnie przewidywać przestępstwa na tydzień przed ich wystąpieniem z 90 proc. dokładnością w ośmiu miastach USA, poinformował Ishanu Chattopadhyay z Uniwersytetu w Chicago, który wraz ze swoim zespołem stworzyli wirtualny "bliźniaczy model miasta" do monitorowania, z danymi dotyczącymi przestępczości w Chicago, od 2014 r. do końca 2016 r.

Model, który przyniósł podobne rezultaty w siedmiu innych miastach, skupiał się na rodzajach popełnianych przestępstw i miejscach, w których do nich dochodziło. Dziewięćdziesięcioprocentowa trafność przewidywań dotyczyła obszarów geograficznych o rozmiarach do dwóch kwartałów wyznaczanych krzyżującymi się ulicami.

Chattopadhyay, który upublicznił swoje dane i algorytm, ma nadzieję, że zostaną one wykorzystane do działań na szczeblu polityki stanowej i krajowej, a nie jako bezpośrednie narzędzie dla policji. Inaczej mówiąc nie chciałby, aby w miejsca, gdzie przewidywane są przestępstwa wysyłano po prostu policjantów, ale raczej - by podejmowano działania o charakterze społecznym, prowadzono aktywną politykę prowadzącą do zmniejszania przestępczości.

Źródło: www.businessinsider.com

Mirosław Usidus

Zobacz także:

Policja z ludzką twarzą - zaawansowany system rozpoznawania twarzy
Czego się AI nie nauczy, tego Terminator nie będzie umiał
Czego AI nie może i co ją blokuje?