AVT 5788 - Sterownik płynnego rozjaśniania i wygaszania oświetlenia LED sterowany włącznikiem

 AVT 5788 - Sterownik płynnego rozjaśniania i wygaszania oświetlenia LED sterowany włącznikiem
Oświetlenie, rozjaśniane i wygaszane w sposób płynny, daje przyjemny wizualnie efekt, którym wzbogaci każdą aranżację świetlną.

Sterownik przeznaczony jest do taśm LED oraz niektórych żarówek LED pracujących w konfiguracji diody z szeregowym rezystorem. Współpracuje z klasycznymi włącznikami typu włącz/wyłącz. Włączenie włącznika uruchamia układ płynnie, zaświecając dołączone do wyjścia układu źródło światła. Natomiast w momencie wyłączenia włącznika nastąpi jego płynne powolne wygaszenie. Czas rozjaśniania i wygaszania regulowany jest potencjometrem.

Budowa i działanie

Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1. Układ włączany jest między źródło zasilania a odbiornik. Musi on być zasilany napięciem stałym, może to być akumulator lub dowolny zasilacz o wydajności prądowej odpowiadającej dołączonemu obciążeniu. Dioda D1 zabezpiecza układ przed dołączeniem napięcia o niewłaściwej polaryzacji.

Rysunek 1. Schemat elektryczny układu

Napięcie wejściowe jest podawane na stabilizator IC1 typu 78L05 dostarczający napięcia 5 V, a kondensatory C1...C4 zapewniają odpowiednią filtrację tego napięcia. Pracą układu steruje mikrokontroler IC2 typu ATtiny25. Elementem wykonawczym jest tranzystor T1 typu IRL3705.

Czas trwania funkcji rozjaśniania i wygaszania można regulować za pomocą potencjometru PR1 w zakresie od 3 do około 90 sekund. Cały proces sygnalizowany jest migotaniem diody LED1, natomiast po jego zakończeniu dioda będzie świecić światłem ciągłym.

Wykaz elementów:
R1...R3: 1 kΩ
PR1: 10 kΩ
C1, C2: 100 μF/16 V
C3, C4: 100 nF
LED1: dioda LED
D1: 1N4007
T1: IRL3705
IC1: 78L05
IC2: ATtiny25
SW, IN, OUT: złącze DG360-7.5/2
Radiator

Montaż i uruchomienie

Moduł należy zmontować na płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2.

Montaż rozpoczynamy od wlutowania w płytkę rezystorów i innych elementów o niewielkich rozmiarach, a kończymy, montując podstawkę, kondensatory elektrolityczne, złącza śrubowe oraz tranzystor wraz z radiatorem.

Układ po zmontowaniu od razu jest gotowy do pracy. Na rysunku 3 pokazano sposób podłączenia sterownika.

Rysunek 2. Schemat płytki PCB z rozmieszczeniem elementów
Rysunek 3. Sposób podłączenia gotowego układu

EB

Wszystkie niezbędne części do tego projektu zawiera kit AVT5788 B, w cenie 34 zł, dostępny pod adresem: sklep.avt.pl/avt5788.html

Zobacz także:

AVT3132 B - prosty zegar LED
Lampka LED reagująca na klaśnięcie
AVT3172B - Sterownik odciągu oparów