Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa
Wśród wielu katastrof ekologicznych na świecie niestety i Polska doczekała się swojej, o której głośno zrobiło się w Europie. Ekosystem związany z jedną z największych polskich rzek został niebezpiecznie zachwiany. Mowa oczywiście o Odrze, której nazwa nabiera nowego znaczenia, gdyż rzeka "choruje". Służby nadal nie są w stanie ustalić bezpośredniej przyczyny katastrofy, a wina przerzucana jest na różne instytucje. Z pewnością zasady bezpieczeństwa nie zostały w tym wypadku dostatecznie dopatrzone i dlatego służby za to odpowiedzialne muszą podejmować kroki mające na celu zmniejszenie rozmiarów tragedii i ich redukcję. Problem Odry jest na tyle rozległy, że współpracować ze sobą muszą specjaliści z wielu dziedzin, w tym inżynierowie bezpieczeństwa. To oni w trakcie studiów przygotowują się do tego, by do takich dramatów nigdy nie dochodziło, i to oni uczą się z nimi walczyć. Czas pokaże, jak bardzo udało się rzece pomóc, ale już dzisiaj zapraszamy na studia dla osób, które chcą ochronić nas przed kolejnymi niebezpieczeństwami. Zapraszamy na inżynierię bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek, który można realizować zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych, w systemie dziennych i zaocznym. Uzyskanie tytułu inżyniera zajmie studentom 3,5 roku. Poszerzenie wiedzy, a także uzupełnienie wykształcenia, potwierdzone uzyskaniem tytułu naukowego magistra, to kolejne 1,5 roku nauki. Na rynku znajduję się spora liczba uczelni oferujących ten kierunek, a to oznacza, że kandydaci na studia nie powinni mieć problemu ze znalezieniem miejsca dla siebie. Proces rekrutacji przebiega sprawnie. Po złożeniu dokumentów z nadzieją można się spodziewać przyjęcia, gdyż liczba osób zainteresowanych nie powinna być przytłaczająco duża (w porównaniu z topowymi kierunkami). Politechnika Krakowska w roku akademickim 2022/2023 odnotowała 3,47 kandydata na miejsce.

Po przejściu procesu rekrutacji można spokojnie zabrać się do nauki. Student na tym kierunku rozwija wiedzę z zakresu matematyki (90 godzin), chemii i fizyki (po 60 godzin). Te trzy przedmioty potrafią przyprawić zawrót głowy, dlatego warto skupić się na systematycznej nauce, by uniknąć niepotrzebnych poprawek.

Wśród przedmiotów sprawiających problemy często znajduje się mechanika i budowa maszyn oraz wytrzymałość materiałów. Większych problemów nie powinno być natomiast z mechatroniką, energetyką i grafiką inżynierską. Tę ostatnią poleca się rozwijać we własnym zakresie poza murami uczelni. W trakcie nauki z pewnością nie zabraknie elementów prawa i zarządzania, które akurat na tym kierunku są niezwykle przydatne i potrzebne. Należy spodziewać się także licznych projektów oraz praktyk zawodowych i technologicznych. Na studiach inżynierskich jest ich aż 8 tygodni. Warto wspomnieć, że praktyki pozwalają zapoznać się z przyszłym zawodem, wykorzystać wiedzę w praktyce, a także poznać środowisko, co może pomóc w podjęciu pracy w przyszłości.

Jak widać, studia mają charakter interdyscyplinarny. Nie obędzie się bez wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, ale także niezbędna będzie umiejętność poruszania się po zagadnieniach humanistycznych. Zdolności związane z nabywaniem wiedzy to w tym przypadku tylko połowa sukcesu. Myśląc o dalszym rozwoju w tym kierunku, należy wziąć pod uwagę kształtowanie w sobie takich cech jak: szczegółowość, odporność na stres i presje, pracę w trudnych warunkach, podejmowanie szybkich decyzji, przewidywalność, umiejętność pracy w grupie i zarządzanie nią.

W trakcie nauki studenci rozwijają swoją wiedzę wybrane specjalizacje. W zależności od uczelni można skorzystać z różnego wachlarza możliwości i tak na przykład Wojskowa Akademia Techniczna oferuje swoim studentom: inżynierię bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierię bezpieczeństwa publicznego. Warto wspomnieć, że absolwenci tej uczelni, po mianowaniu na stopień podporucznika, kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej (oczywiście tylko chętni). Na Politechnice Świętokrzyskiej na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn IB jest w trzech specjalnościach: przemysłowe systemy bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwo pracy i transportu. Od wyboru specjalizacji w dużym stopniu zależy dalszy rozwój kariery zawodowej, dlatego też warto podjąć przemyślaną decyzję.

Studia przygotowują absolwentów do sprawnego realizowania działań z zakresu: organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych, wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolingu utrzymania standardów bezpieczeństwa i przestrzegania obowiązujących przepisów, prowadzenia badań i okoliczności awarii, szkoleń. Jednak należy wspomnieć o tym, że studia na tym kierunku kształcą przede wszystkim osoby, które pozostają odpowiedzialne za bezpieczeństwo i dzięki ich wiedzy oraz umiejętnościom, można uniknąć tragedii lub podjąć zdecydowane działania mające na celu zmniejszenie rozmiaru zagrożenia. Tym samym jest to praca bardzo odpowiedzialna, a zatrudnienie dobrze wykształconego inżyniera bezpieczeństwa powinno być priorytetem w wielu branżach.

Na szczęście podjęcie pracy po ukończeniu studiów dla wielu absolwentów nie wydaje się skomplikowane. Miejsce dla siebie znajdują między innymi w firmach monitorujących środowisko, w branży chemicznej, mechanicznej, maszynowej, w  energetyce i przemyśle lotniczym. Inżyniera bezpieczeństwa poszukują także jednostki administracyjne i służby publiczne. Absolwent tego kierunku może uzyskać uprawnienia inspektora lub specjalisty BHP. Zarobki są nierównomierne. Na początku można liczyć na wypłaty w okolicach 3800 zł. Po jakimś czasie średnia powinna osiągnąć 5800 zł. Wyższe wynagrodzenie, a i przy okazji sporą liczbę ofert pracy mają osoby specjalizujące się w branży IT. Tu inżynier bezpieczeństwa systemów komputerowych może liczyć na 7000…9000 zł. Różnice w wynagrodzeniach wynikają głównie z miejsca, w którym będzie się pracowało. Na wyższe zarobki można liczyć w IT, energetyce i przemyśle chemicznym. Wielu pracowników dorabia sobie jako inspektor BHP.

Inżynieria bezpieczeństwa to studia interdyscyplinarne, wymagające od studenta zarówno umiejętności technicznych, jak i biegłości w poruszaniu się w zakresie prawa i zarządzania. Absolwent IB-u, chcący sumiennie wypełniać swoje obowiązki, powinien się wykazać szeregiem umiejętności miękkich, które są niezbędne do  wykonywania obowiązków inżyniera bezpieczeństwa. Tym samym, nie jest to kierunek dla każdego. Wybierając IB, można spodziewać się wytężonych, ale stosunkowo spokojnych lat edukacji. Ukończenie studiów powinno zaowocować podjęciem zatrudnienia, jednak warto wspomnieć, że porównując do innych kierunków technicznych, wynagrodzenie nie należy w tym wypadku do najwyższych. Inżynieria bezpieczeństwa to ciekawy kie-runek, otwierający wiele możliwości i szans rozwoju. Zapraszamy na studia. 

Michał Pacholski