Inżynieria wojskowa

Inżynieria wojskowa
Wielu chłopców zapytanych o przyszły zawód, odpowiada żołnierz. Na przestrzeni lat okazuje się, że marzenia z okresu wczesnego dzieciństwa pozostają tylko wspomnieniem, a w obszarze zainteresowań pojawiają się inne zawody bardziej odpowiadające umiejętnością. Jednak pozostają osoby, które wciąż marzą, a dołączają do nich ci którzy odkryli w sobie poczucie, że armia jest miejscem dla nich. Osób tych jest na tyle dużo, że dostanie się do wojska okazuje się nie lada wyczynem. Identyczna sytuacja dotyczy studiów wojskowych. Co roku uczelnie atakowane są przez ogromne ilości kandydatów, którzy chcieliby zostać na przykład żołnierzami inżynierami. Łączenie wojska z nauką wydaje się być atrakcyjne, a wyzwanie, które sami sobie rzucają kandydaci zmusza ich do dużego wysiłku. Zapraszamy na inżynierię wojskową.

Inżynieria wojskowa to kierunek dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z wojskiem. Takie połączenie gwarantuje nie tylko dobre wykształcenie i w zasadzie pewną pracę, ale także duże wyzwania związane z charakterem pracy dla armii. Nauka na tym kierunku realizowana jest jako jednolite studia magisterskie. Absolwent kierunku otrzymuje tytuł magistra inżyniera, oraz stopień wojskowy, podporucznik.

Chcąc zostać wojskowym inżynierem należy zacząć od wyboru uczelni. Do  dyspozycji pozostają dwie. WAT w WarszawieAWL we Wrocławiu. Wybierając wrocławską uczelnie, kandydaci składają dokumenty na kierunek Inżyniera bezpieczeństwa, w ramach, którego dostępne są dwie specjalizacje: inżynieria wojskowa i obrona przed bronią masowego rażenia. Osoby decydujące się na pierwszy wariant, skierują swoją karierę w stronę wojsk inżynieryjnych, natomiast druga specjalności pozostaje z przeznaczeniem do wojsk chemicznych.

W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Inżynieria wojskowa jest specjalnością na kierunku Budownictwo. Rekrutacja na studia wygląda w tym wypadku inaczej niż na studia cywilne. Oczywiście bardzo ważne są wyniki egzaminu maturalnego. Nie mniej istotne są: niekaralność, zdrowie fizyczne i psychiczne. W procesie rekrutacji, stan ten ocenia wojskowa komisja lekarska. Sprawdzona zostanie także sprawność fizyczna kandydata. Należy przygotować się na bieg na 1000m (czas powyżej 5 minut to 0 punktów), podciąganie na drążku (minimum 2 razy) oraz bieg wahadłowy 10×10. Co ciekawe, wytyczne dotyczące kondycji fizycznej mężczyzn, są odmienne w stosunku do kobiet. Panie muszą przebiec dystans 800 metrów w czasie nie dłuższym niż 5 min.

Maksymalną ilość punktów można uzyskać pokonując ten dystans w czasie krótszym niż 3 minuty 45 sekund. Ponadto, zamieniono podciągnięcia na utrzymanie się w zwisie na ugiętych ramionach w czasie dłuższym niż 3 sekundy, (maksymalna ilość punktów za czas dłuższy niż 30 sekund), a bieg wahadłowy zamieniono na "bieg zygzakiem"(?). Dostanie się na studia, jest jednoznaczne z dobrowolnym powołaniem do zasadniczej służby wojskowej. Przed rozpoczęciem nauki, powołani odbywają czterotygodniowe szkolenie wojskowe, zakończone przysięgą wojskową. Zakwalifikowanie się na studia nie będzie łatwym zadaniem. W rekrutacji na rok akademicki 2022/23, było średnio trzech kandydatów na jedno miejsce. Co za tym idzie, należy dobrze się przygotować i zadbać o swoje zdrowie.

W trakcie nauki nie należy spodziewać się, że oczekiwania stawiane studentom będą choćby odrobine niższe niż na uczelniach cywilnych. Nasi rozmówcy twierdzą, że w ich odczuciu, wymaga się od nich więcej niż od ich kolegów na politechnikach. Wynikać ma to z organizacji opartej na kształceniu wojskowych. W związku z tym, bliżej przyjrzyjmy się standardom jakie narzucane są studentom. Należy zacząć od "Królowej nauk". I tutaj wiedzie prym stawiając wysokie wymagania z: algebry, geometrii analitycznej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, matematyki stosowanej. Tak między innymi, wygląda to w czystej postaci.

Matematyka pojawi się także w innych przedmiotach, dbając by nikt nie zapomniał jak duży wpływ ma na rozwój nauk ścisłych. Sen z powiek będzie spędzać także fizyka. W tym wypadku wymaga się od absolwenta umiejętności dokonywania analizy zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach mechanicznych. To także pogłębiona wiedzy z zakresu mechaniki, termodynamiki, optyki, akustyki, elektryczności i magnetyzmu. Jeśli komuś mało, to "dream team" uzupełnia chemia. Osoby, które posiadają dobrze ugruntowane podstawy, nie powinny się obawiać, co nie oznacza, że nie czeka ich wytężona nauka i zarywanie nocy.

Wytrzymałość materiałów to jeden z kolejnych przedmiotów, który zmusza studenta do większego skupienia na wykładach oraz dodatkowej pracy nad modelowaniem układów mechanicznych oraz analizą wytrzymałościową konstrukcji mechanicznych. W trakcie studiów pojawi się także: mechanika, modelowanie i projektowanie maszyn, elektronika, ale także czysto wojskowe przedmioty, a wśród nich miedzy innymi: przywództwo w dowodzeniu, profilaktyka antykorupcyjna, działalność wychowawcza i profilaktyka dyscyplinarna, szkolenie strzeleckie, topografia wojskowa, zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych. Jak widać, poza elementami inżynierskimi, sporą część uwagi, trzeba będzie zwrócić na "wychowanie wojskowe". W trakcie nauki nie zabraknie także rozwijania swojej sprawności fizycznej, a więc warto nastawić się na ćwiczenia w terenie (niekoniecznie z geodezji).

Poza uzyskaniem wiedzy z zakresu inżynierii, absolwent zostaje przygotowany do dowodzenia pododdziałem. Rozpoczynając studia wojskowe, automatycznie uzyskuje się status żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ukończenie pierwszego roku, staje się równoznaczne ze staniem się żołnierzem zawodowymawansem na podchorążego. Jak widać, już same studia są gwarantem uzyskania zatrudniania. Po ich ukończeniu, absolwenci zostają na stanowisku dowódców plutonów, pełnią służbę wojskową w pododdziałach inżynieryjnych jednostek wojskowych. Ale żeby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, warto zwrócić uwagę, że zostanie żołnierzem zawodowym, jest nierozerwalnie związane z uzyskiwaniem stałych dochodów. A zatem, student pierwszego roku zarabia, otrzymując co miesiąc 4560 zł brutto. Zarobki w dalszej perspektywie związane będą z uzyskiwaniem kolejnych stopni, a także z wykonywaną specjalizacją.

Studia wojskowe to oczywiście wybór dla wszystkich, którzy łączą swoją przyszłość z wojskiem. Należy pamiętać, że pozostanie inżynierem nie zwalnia absolwenta z obowiązków jakie narzuca armia. Warto także zauważyć, że rezygnując z pracy w armii, pozostają uprawnienia zdobyte na studiach wojskowych, które mają taką samą wagę jak studia cywilne, tak więc wojsko nie ogranicza późniejszych wyborów. Inżynieria wojskowa to niewątpliwie kierunek trudny i wymagający, nie tylko za sprawą ogromu wiedzy, którą należy opanować, ale także w związku z tym, że naukę należy łączyć z pracą w wojsku. Ma to oczywiście również pozytywny wymiar w postaci wynagrodzenia, który studenci otrzymują już od pierwszego roku nauki. Inżynieria wojskowa to kierunek oferujący dobre wykształcenie, pewną i stałą pracę, a także możliwość zrealizowania swoich pasji związanych z wojskiem. Polecamy. 

Michał Pacholski