Transport

Transport
Tak jak Road 66 w USA, tak i Droga Śmierci w Boliwii przyciąga turystów, z tym, że tą drugą interesują się głównie wielbiciele ekstremalnych doznań. Droga Północna Yungas, pierwotnie zbudowana przez jeńców wojennych w latach 30. XX wieku, miała służyć jako trasa transportowa dla ciężarówek przewożących kokainę. Swoją nazwę zyskała dzięki ekstremalnym warunkom, stromym zboczom, licznym zakrętom i brakowi barier ochronnych, co sprawia, że jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg na świecie. Pomimo swojej reputacji nadal wykorzystywana jest do transportu. Jest to około 70-kilometrowy odcinek drogi, który łączy La Paz z miejscowością Coroico, wiodąc przez wysokie Andy. Pomimo modernizacji, która miała na celu poprawę bezpieczeństwa, nadal stanowi duże wyzwanie dla kierowców i jest miejscem ekstremalnego zagrożenia. Transport to nie tylko niebezpieczna, ale i ciekawa branża, która jest jednym z kluczowych elementów gospodarki. Zapraszamy odważnych i głodnych wiedzy. Zapraszamy na transport.

Elastyczne możliwości i specjalizacje

Studia z zakresu transportu to fascynująca podróż przez świat dynamicznej mobilności i nieustannego rozwoju. Kierunek szeroko oferowany przez uczelnie publiczne i prywatne, oferując elastyczność zarówno w formie nauczania, jak i w bogatym wachlarzu specjalizacji, pozwala rozwinąć skrzydła w wybranym obszarze. Program można realizować w formie stacjonarnej, niestacjonarnej, jak i online.

Transport cieszy się znacznym zainteresowaniem. Politechnika Krakowska w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Inżynierii Lądowej odnotowała prawe trzech kandydatów na jedno miejsce, a na Wydziale Transportu i Logistyki kolejka po indeks składała się z czterech osób. Transport w swojej ofercie ma ponad 20 uczelni wyższych w Polsce, co jeszcze dobitniej wskazuje na to, że jest to dziedzina nauki ciesząca się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich.

W procesie rekrutacji najczęściej wymagane przedmioty maturalne to matematyka, fizyka, język obcy, chemia, informatyka. Dzięki możliwość wyboru specjalizacji studenci mogą zanurzyć się w obszarze transportu, który ich najbardziej intryguje.

Politechnika Krakowska w swojej ofercie ma: transport lotniczy, transport miejski, transport kolejowy, spedycja, inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne, logistyka i spedycja, eksploatacja i zarządzanie w transporcie. Program kształcenia obejmuje zajęcia dotyczące systemów i infrastruktury transportu drogowego, szynowego, bliskiego, a także lotniczego i wodnego.

Dla porównania na Politechnice Warszawskiej, studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności, takich jak: inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu, inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, logistyka i technologia transportu kolejowego, logistyka i technologia transportu samochodowego, logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, sterowanie ruchem drogowym, sterowanie ruchem kolejowym, sterowanie ruchem lotniczym, telematyka transportu.

Interdyscyplinarna podróż

We współczesnym świecie, pełnym szybkich zmian i nowych technologii, kierunek transport jest niczym odkrywcza wyprawa przez świat możliwości. Odbycie tego intelektualnego safari otwiera drzwi do szerokiego spektrum wiedzy - od logistyki, przez techniczne aspekty, po ekonomię i zarządzanie. To studia, które nie tylko dają solidną podstawę teoretyczną, ale także wprowadzają w świat praktycznych umiejętności.

Planowanie, organizacja i zarządzanie w transporcie to kluczowe elementy, które stają się nie tylko częścią nauki, ale także życiową filozofią. W grupie treści podstawowych znajduje się oczywiście Królowa Nauk w liczbie 120 godzin, a towarzyszy jej 60 godzin fizyki. Ponadto należy spodziewać się 75 godzin mechaniki technicznej, po 45 godzin informatyki oraz nauki o materiałach i 30 godzin ekonomii. Wśród treści kierunkowych odnajdziemy między innymi: logistykę, inżynierię ruchu, ekonomię transportu, grafikę inżynierską i konstrukcję maszyn.

Poziom nauczania uznawany jest za wysoki. Dowodem na to jest między innymi uzyskanie przez Wydział Transportu na Politechnice Warszawskiej certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia. Dla studentów ma to istotne znaczenie, ponieważ świadczy o wysokim poziomie i oznacza, że wydział podlega stałemu nadzorowi. Dzięki temu można mieć pewność, że zdobyte wykształcenie spełni międzynarodowe standardy. Poza wykładami należy spodziewać się laboratoriów i projektów, które są jak poligon doświadczalny - tutaj można zastosować teorię w praktyce. Interdyscyplinarny program nauki jest jak skrzyżowanie różnych ścieżek - nauk technicznych, ekonomii i zarządzania, które otwierają szerokie horyzonty dla przyszłych inżynierów.

Szanse i wyzwania

Absolwenci po ukończeniu studiów są gotowi do podjęcia wyzwań w różnych obszarach związanych z transportem, zarządzaniem firmą transportową czy eksploatacją techniczną. Ich umiejętności są jak kompas w dziczy rynku pracy, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest ogromne. Jednakże, jak w każdej podróży, na horyzoncie widoczne są także trudności.

Wojna na Ukrainie ma negatywny wpływ na branżę transportową. Konflikt ten przyczynił się do zakłóceń w łańcuchu dostaw. Skutki konfliktu objęły sektor transportu drogowego, który już od dłuższego czasu zmaga się z niedoborem kierowców zawodowych. Ograniczona liczba pracow-ników z zagranicy, w połączeniu z obowiązującymi przepisami prawymi, utrudnia zatrudnianie nowych. Działania wojenne na Ukrainie są odczuwalne na wielu płaszczyznach, a ich długofalowe konsekwencje mogą mieć istotny wpływ na rozwój branży transportowej, co może negatywnie wpływać na wysokość wynagrodzeń w związku z trudnościami w utrzymaniu stabil-ności finansowej firm. Jednak pomimo potencjalnych trudności warto pamiętać, że jest to dynamicznie rozwijająca się branża, która jest kluczowym elementem gospodarki. Z tego też powodu można optymistycznie patrzeć w przyszłość zawodową.

Studia na kierunku transport to nie tylko poznawcza przygoda, ale także inwestycja w przyszłość pełną nieograniczonych możliwości. Mimo obecnych wyzwań, jakie mogą być związane z zewnętrznymi czynnikami, takimi jak konflikty czy zmieniający się rynek pracy, warto zaryzykować i podjąć tę edukacyjną podróż. Kierunek ten oferuje unikalną okazję do zgłębienia złożonych mechanizmów transportu, logistyki i zarządzania, przygotowując jednocześnie do wszechstronnego rozwinięcia umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Transport to inwestycja w siebie i swoją przyszłość, która może się opłacić w dłuższej perspektywie czasowej. 

Michał Pacholski