Informatyka

Informatyka
Myśląc o informatyce możemy skupić się na klawiaturze, w którą stukając, wywołujemy pewne, oczekiwane przez nas procesy. Zachodzą one w małych urządzeniach, które dzięki konstruktorom przyjmują ergonomiczne, ekonomiczne i estetyczne kształty. By dojść do obecnego stanu rzeczy musiało upłynąć wiele lat. 

Pierwszy komputer, który powstał w latach czterdziestych ubiegłego wieku zajmował aż 167 m². W dzisiejszych czasach również mamy do czynienia z maszynami zajmującymi znaczną przestrzeń, jak na przykład serwery GPT, ale związane jest to ze skomplikowaną architekturą i możliwościami obliczeniowymi, które przewyższają te z ubiegłego wieku. Jednak wielkość ani na początku rozwoju informatyki, ani w jej obecnym momencie nie jest istotna, a jedynie możliwości jakie dają nowe urządzenia napędzane ludzką wyobraźnią i chęcią rozwoju. Zapraszamy na najbardziej dynamicznie rozwijający się kierunek nauki. Zapraszamy na Informatykę.

Kurs vs studia

Współcześnie, praca związana z szeroko pojętą informatyką nie musi być powiązana z ukończeniem studiów, które gwarantowałyby odniesienie sukcesu w tej dziedzinie. Rozwój technologii i Internetu zwiększył dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych online. Pojawiło się wiele platform e-learningowych, samouczków, kursów online i materiałów dostępnych dla każdego, kto chce nauczyć się programowania i innych umiejętności związanych z informatyką.

Samodzielnie zdobyte doświadczenie i gotowość do realizowania różnorodnych tematycznie projektów może przyciągnąć uwagę potencjalnych pracodawców. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że branża informatyczna rozwija się bardzo szybko, a nowe technologie i narzędzia pojawiają się na rynku regularnie. W związku z tym, wiedza uzyskana na studiach może nie być kompletna i aktualna. Chcąc jednak rozwijać swoje umiejętności, warto oprzeć się na wiedzy, którą w podstawowym zakresie mogą przekazać wszechobecne kursy programowania. Skupiają się one często na konkretnych językach programowania lub technologiach, oferując intensywne szkolenie w stosunkowo krótkim czasie. Tym samym w porównaniu do studiów, pojawia się możliwość zaoszczędzenia czasu, dzięki skupieniu się na specyficznych umiejętnościach, które są istotne dla danego stanowiska. W tym wypadku niezbędnerki. okazuje się posiadanie jasno określonego celu zawodowego i technologii w jakiej chciałoby się rozwijać.

Alternatywnym rozwiązaniem jest ukończenie studiów wyższych. Należy wspomnieć, że formalne wykształcenie wciąż ma swoją wartość i może zapewnić dogłębną wiedzę teoretyczną. Uzyskanie dyplomu daje szanse na pojmowanie informatyki w znacznie szerszym kontekście niż po ukończeniu kursu programowania. Otrzymuje się kompleksową wiedzę, która pomaga w zrozumieniu szerokiego spektrum zagadnień. Ponadto program studiów oferuje różnorodne specjalizacje i kursy. Studenci mają możliwość skupienia się na swoich zainteresowaniach, takich jak na przykład sztuczna inteligencja. Tym samym studia dają swego rodzaju elastyczność, umożliwiającą dopasowanie edukacji do własnych potrzeb. Warto pamiętać także o tym, że jest to przestrzeń, w której pojawia się możliwość nawiązywania kontaktów z wykładowcami i profesjonalistami z branży.

Trudne początki studiowania

Jeśli już kandydat na informatyka podejmie decyzje o studiowaniu, musi zmierzyć się z procesem rekrutacji. W przypadku studiów zaocznych wystarczy dysponować określonym budżetem na pokrycie czesnego, które będzie różnić się w zależności od wybranej uczelni. Jeśli natomiast plan studiowania obejmuje naukę w trybie stacjonarnym, należy zmierzyć się z kontrkandydatami. Już na samym początku poziom trudności drastycznie rośnie, w związku z tym, że jest to od kilku lat, najpopularniejszy kierunek studiów. Politechnika Krakowska w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Mechanicznym odnotowała 14.61 kandydata na jedno miejsce, na kierunku Informatyka Stosowana, natomiast na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji o jeden indeks na kierunku Informatyka, walczyło średnio 13.46 kandydatów. Jest to absolutny rekord, a tym samym poprzeczka postawiona przed absolwentami szkół średnich, zawisła bardzo wysoko.

Standardy kształcenia

Informatyka to dziedzina, która odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie, a studiowanie tego kierunku jest niezwykle popularne i obiecujące dla przyszłych absolwentów.

Jednak studiowanie informatyki, to nie przysłowiowa „bułka z masłem”. Wymaga ono solidnych zdolności analitycznych, logicznego myślenia i sprawnego poruszania się w obszarach związanych z matematyką. W trakcie nauki, niektóre przedmioty mogą się okazać nie lada wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie mają silnych podstaw w zakresie nauk ścisłych. Początkujący mogą mieć trudności z opanowaniem algorytmów, struktur danych i języków programowania.

Warto także zwrócić uwagę na szybkość rozwoju technologii komputerowych, która wymaga od studentów ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności. W trakcie studiów inżynierskich można spodziewać się: 45 godzin analizy matematycznej i algebry liniowej, 60 godzin metod probalistycznych i statystyki, 60 godzin matematyki dyskretnej oraz po 45 godzin fizyki i nauk technicznych. Na studiach licencjackich rozkład godzinowy trochę się zmienia. Próżno szukać fizyki i nauk technicznych, natomiast liczba czasu, którą należy poświęcić matematyce pozostaje taka sama. Znajomość języka angielskiego jest na tym kierunku niezbędna. Dlatego trzeba sobie zarezerwować trochę czasu na dodatkowe lekcje.

Owoce pracy i możliwości zawodowe

Informatyka od wielu lat jest najpopularniejszym wyborem wśród absolwentów szkół średnich. Jej renoma wpływa na wzrost konkurencji na rynku pracy. Aby wyróżnić się spośród innych kandydatów, studenci muszą wykazać się nie tylko teoretyczną wiedzą, ale również praktycznym doświadczeniem. Szybkie tempo zmian technologicznych wymaga stałego uczenia się i dostosowywania do nowych narzędzi. Mimo tych trudności, studiowanie informatyki oferuje wiele szans i perspektyw w zatrudnieniu.

W dzisiejszym zglobalizowanym i zinformatyzowanym świecie, popyt na specjalistów z zakresu IT jest ogromny. Praktycznie każda firma i branża korzystają z technologii informatycznych, co oznacza, że istnieje wiele miejsc pracy dla absolwentów. Szeroki zakres możliwości zawodowych może obejmować pracę w charakterze: programisty, inżyniera programowania, analityka danych, administratora systemów, projektanta interfejsów użytkownika, specjalisty do spraw bezpieczeństwa sieciowego, inżyniera sieci. Patrząc w przyszłość, perspektywy zatrudnienia wydają się być obiecujące. Według prognoz, zapotrzebowanie na specjalistów będzie stale rosnąć w najbliższych latach. Wciąż istnieje niedobór wykwalifikowanych pracowników w branży, co oznacza większe szanse na znalezienie pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększone zapotrzebowanie na fachowców jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. Postęp w dziedzinie SI otwiera nowe możliwości i wyzwania, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Pojawia się zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią projektować, rozwijać i wdrażać systemy oparte na tej technologii.

Firmy poszukują ekspertów do uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, analizy danych i robotyki, aby zastosować SI w ta-kich dziedzinach jak na przykład: medycyna, finanse, produkcja, e-commerce czy logistyka. Powstają nowe stanowiska pracy lub rozwijają się te, które do tej pory miały marginalne znaczenie. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w coraz większej ilości branż, co sprawia, że specjaliści informatyki z umiejętnościami w dziedzinie SI są coraz bardziej poszukiwani.

Rozwój SI prowadzi także do udoskonalania istniejących technologii informatycznych, a tym samym pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących stosować techniki w praktyce i optymalizować istniejące rozwiązania. Wzrost zapotrzebowania na ekspertów w zakresie SI wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie wynagrodzeń. Ponadto branża IT oferuje elastyczność i możliwość pracy zdalnej, co jest atrakcyjne dla wielu osób. Tym samym praca w branży informatycznej wydaje się być nie tylko pewna, ale i wyjątkowo atrakcyjna.

Wybór studiów na kierunku informatyka jest niemalże skazany na sukces, pod warunkiem, że osoba decydująca się na tę drogę posiada podstawowe zdolności analityczne, umiejętności logicznego myślenia i chęć rozwoju. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, a jej wpływ na nasze życie jest tak duży, że umiejętność poruszania się w jej obszarze wydaje się niezbędna. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach zainteresowanie Informatyką będzie nadal rosło, a  zapotrzebowanie na  fachowców nie zmaleje. Zapraszamy i polecamy. 

Michał Pacholski