Barwy elektrochemii Barwy elektrochemii | Chemia
Spotkania z elektrochemią cz. 10
0
Barwy elektrolizy - e-suplement Barwy elektrolizy - e-suplement | Chemia
Podczas elektrolizy wodnych roztworów niektórych soli w pobliżu elektrod dochodzi do zmian odczynu. Zjawisko związane jest z redukcją oraz utlenianiem wody. Na anodzie zachodzi utlenianie, ...
0
Roztwarzanie metali Roztwarzanie metali | Chemia
Przemysł stara się otrzymać metale w stanie czystym poprzez wydobywając je z rud. Jednak chemicy znacznie częściej przeprowadzają metale w związki. Niektóre (np. sód i potas) są tak ...
0
Akumulatory Akumulatory | Chemia
Spotkania z elektrochemią cz. 9 Baterie i ogniwa galwaniczne używane współcześnie przy swych licznych zaletach mają jedną istotną wadę ? po wyczerpaniu nie można ich powtórnie naładować. ...
0
Elektroliza Elektroliza | Chemia
Jak działa elektroliza?
0
Elektrody z nanocząstkami węgla Elektrody z nanocząstkami węgla | Chemia
Elektrody pokryte nanocząstkami węgla osadzonymi na drobinach polikrzemianowych skonstruowano w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Składają się z naprzemiennych warstw drobin polikrzemianowych ...
0
Szereg elektrochemiczny Szereg elektrochemiczny | Chemia
Spotkania z elektrochemią cz. 6 
0
Ogniwa, ogniwa, ogniwa? Ogniwa, ogniwa, ogniwa? | Chemia
Spotkania z elektrochemią cz.5
0
Monowarstwy z kryształów Monowarstwy z kryształów | Chemia
...niektóre ciekłe kryształy formują na powierzchni wody monowarstwy ? pokrycia grubości pojedynczej cząsteczki. Ściskane z boków monowarstwy mogą marszczyć się jak tkanina na płaskim, ...
0
Active reader
Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody
Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: „Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty” Sprawdź