Związki kompleksowe srebra Związki kompleksowe srebra | Chemia
Związki kompleksowe (koordynacyjne) to grupa związków chemicznych składających się z atomu lub jonu centralnego otoczonego przez inne atomy lub jony, zwane ligandami. Pomiędzy centrum ...
0
Alchemiczne złoto Alchemiczne złoto | Chemia
Choć alchemia należy już do przeszłości, wyzwanie jakie postawili sobie jej adepci, nadal jest fascynujące. Możliwość przemiany pospolitych metali ? rtęci i ołowiu ? w złoto i dziś ...
1
Bezpieczne węże faraona Bezpieczne węże faraona | Chemia
Jednym z bardziej widowiskowych doświadczeń chemicznych jest termiczny rozkład tiocyjanianu (rodanku) rtęci(II), czyli tzw. "węże faraona" (starożytni Egipcjanie z pewnością nie znali ...
0
Burza w probówce Burza w probówce | Chemia
Jak wszyscy uczyliśmy się w szkole, spalanie to gwałtowne łączenie się ciał palnych z tlenem, któremu towarzyszy wydzielenie ciepła i światła. Jednak aby spalić substancję, chemik ...
0
Recykling chemicznych źródeł prądu Recykling chemicznych źródeł prądu | Chemia
Częsta sytuacja w każdym domu - zakupione niedawno baterie nie nadają się już do użytku. A może, dbając o ochronę środowiska, a przy okazji - o zasobność swojego portfela, nabyliśmy ...
0
Elektrochemiczne czyszczenie srebra Elektrochemiczne czyszczenie srebra | Chemia
W telewizji i prasie reklamowana jest "cudowna" płytka do czyszczenia srebrna. Wystarczy tylko położyć płytkę na dno naczynia, wsypać równie tajemniczy biały proszek, nalać wody i już ...
0
Elektrochemiczne atrakcje - "Nieaktywny" cynk Elektrochemiczne atrakcje - "Nieaktywny" cynk | Chemia
Cynk uważa się za metal aktywny. Ujemny potencjał standardowy sugeruje, że będzie energicznie reagował z kwasami, wypierając z nich wodór. Ponadto jako metal amfoteryczny reaguje także ...
0
Elektrochemiczna korozja stali w odczynniku ferroksylowym Elektrochemiczna korozja stali w odczynniku ferroksylowym | Chemia
Odczynnik ferroksylowy jest mieszaniną: 1. Wodnego roztworu heksacyjanożelazianu(III) potasu K3[Fe(CN)6] (potocznie zwanego żelazicyjankiem potasu) o stężeniu około 1%. Z jonami Fe2+ tworzy ...
0
Barwy elektrochemii Barwy elektrochemii | Chemia
Spotkania z elektrochemią cz. 10
0
Barwy elektrolizy - e-suplement Barwy elektrolizy - e-suplement | Chemia
Podczas elektrolizy wodnych roztworów niektórych soli w pobliżu elektrod dochodzi do zmian odczynu. Zjawisko związane jest z redukcją oraz utlenianiem wody. Na anodzie zachodzi utlenianie, ...
0
Roztwarzanie metali Roztwarzanie metali | Chemia
Przemysł stara się otrzymać metale w stanie czystym poprzez wydobywając je z rud. Jednak chemicy znacznie częściej przeprowadzają metale w związki. Niektóre (np. sód i potas) są tak ...
0
Active reader
Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody
Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: „Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty” Sprawdź