Szybkość reakcji chemicznych Szybkość reakcji chemicznych | Chemia
Reakcje chemiczne przebiegają z różną szybkością. Są wśród nich zachodzące w niezwykle krótkim czasie (np. wybuch mieszaniny gazu z powietrzem), ale i bardzo powolne (np. wietrzenie ...
0
Kataliza Kataliza | Chemia
Katalizator to substancja chemiczna, która dodana do mieszaniny reakcyjnej przyspiesza przebieg reakcji, zaś sama pozostaje niezmieniona po jej zakończeniu. Oczywiście, wpływając na szybkość ...
0
Barwienie płomienia palnika Barwienie płomienia palnika | Chemia
Pod wpływem wzbudzenia termicznego atomy pierwiastków emitują pochłoniętą energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Długości fali kwantów leżą w szerokim zakresie widma ...
0
Beryl Beryl | Chemia
Historia niektórych pierwiastków sięga głęboko w dzieje cywilizacji. Pomijając złoto, srebro, miedź i żelazo, które nadały nazwy mitycznym wiekom ludzkości, jednym z najstarszych ...
0
Aktynowce Aktynowce | Chemia
Na samym dole tablicy Mendelejewa umieszczone są zwykle dwa rzędy, każdy liczący 14 pierwiastków. To lantanowce i aktynowce, które zostały wyodrębnione z grupy 3. (skandowców) i, w pewnym ...
0
Active reader
Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody
Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: „Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty” Sprawdź