Związki kompleksowe żelaza Związki kompleksowe żelaza | Chemia
Żelazo na różnych stopniach utlenienia tworzy liczne związki kompleksowe. W kilku doświadczeniach otrzymamy niektóre z nich.
0
Związki kompleksowe miedzi Związki kompleksowe miedzi | Chemia
Miedź tworzy z różnymi ligandami liczne związki kompleksowe. Kilka z nich z łatwością otrzymamy w domowym laboratorium.
0
Bijące serce rtęciowe Bijące serce rtęciowe | Chemia
Rtęć to metal wyjątkowy ? w temperaturze pokojowej jako jedyny występuje w stanie ciekłym. Jest pierwiastkiem znanym od starożytności, ale dopiero w XIX wieku zdano sobie sprawę z trujących ...
0
Związki kompleksowe srebra Związki kompleksowe srebra | Chemia
Związki kompleksowe (koordynacyjne) to grupa związków chemicznych składających się z atomu lub jonu centralnego otoczonego przez inne atomy lub jony, zwane ligandami. Pomiędzy centrum ...
0
Alchemiczne złoto Alchemiczne złoto | Chemia
Choć alchemia należy już do przeszłości, wyzwanie jakie postawili sobie jej adepci, nadal jest fascynujące. Możliwość przemiany pospolitych metali ? rtęci i ołowiu ? w złoto i dziś ...
1
Bezpieczne węże faraona Bezpieczne węże faraona | Chemia
Jednym z bardziej widowiskowych doświadczeń chemicznych jest termiczny rozkład tiocyjanianu (rodanku) rtęci(II), czyli tzw. "węże faraona" (starożytni Egipcjanie z pewnością nie znali ...
0
Burza w probówce Burza w probówce | Chemia
Jak wszyscy uczyliśmy się w szkole, spalanie to gwałtowne łączenie się ciał palnych z tlenem, któremu towarzyszy wydzielenie ciepła i światła. Jednak aby spalić substancję, chemik ...
0
Recykling chemicznych źródeł prądu Recykling chemicznych źródeł prądu | Chemia
Częsta sytuacja w każdym domu - zakupione niedawno baterie nie nadają się już do użytku. A może, dbając o ochronę środowiska, a przy okazji - o zasobność swojego portfela, nabyliśmy ...
0
Elektrochemiczne czyszczenie srebra Elektrochemiczne czyszczenie srebra | Chemia
W telewizji i prasie reklamowana jest "cudowna" płytka do czyszczenia srebrna. Wystarczy tylko położyć płytkę na dno naczynia, wsypać równie tajemniczy biały proszek, nalać wody i już ...
0
Elektrochemiczne atrakcje - "Nieaktywny" cynk Elektrochemiczne atrakcje - "Nieaktywny" cynk | Chemia
Cynk uważa się za metal aktywny. Ujemny potencjał standardowy sugeruje, że będzie energicznie reagował z kwasami, wypierając z nich wodór. Ponadto jako metal amfoteryczny reaguje także ...
0
Elektrochemiczna korozja stali w odczynniku ferroksylowym Elektrochemiczna korozja stali w odczynniku ferroksylowym | Chemia
Odczynnik ferroksylowy jest mieszaniną: 1. Wodnego roztworu heksacyjanożelazianu(III) potasu K3[Fe(CN)6] (potocznie zwanego żelazicyjankiem potasu) o stężeniu około 1%. Z jonami Fe2+ tworzy ...
0