Tworzenie pierścieni Lieseganga Tworzenie pierścieni Lieseganga | Chemia
Zjawisko wytrącania osadów w roztworach, w których utrudnione jest wyrównywanie stężeń na drodze mieszania i konwekcji, opisano już w połowie XIX wieku (Friedlieb Ferdinand Runge w 1855), ...
0
Szkło wodne Szkło wodne | Chemia
Szkło wodne to stężony roztwór metakrzemianu sodu Na2SiO3 (używana jest również sól potasowa). Powstaje ono przez rozpuszczenie krzemionki (np. piasku) w roztworze wodorotlenku sodu: 
0
Gazy Gazy | Chemia
Podczas przeprowadzania niektórych reakcji chemicznych jako jeden z produktów powstaje substancja gazowa. Identyfikacja gazu jest trudniejsza niż w przypadku doświadczeń przeprowadzanych ...
0
Reakcje analityczne Reakcje analityczne | Chemia
Analiza chemiczna jest działem chemii, zajmującym się ustalaniem składu jakościowego i ilościowego badanych substancji. Obecnie wykorzystuje się zaawansowane technologicznie metody, takie ...
0
Szybkość reakcji chemicznych Szybkość reakcji chemicznych | Chemia
Reakcje chemiczne przebiegają z różną szybkością. Są wśród nich zachodzące w niezwykle krótkim czasie (np. wybuch mieszaniny gazu z powietrzem), ale i bardzo powolne (np. wietrzenie ...
0
Kataliza Kataliza | Chemia
Katalizator to substancja chemiczna, która dodana do mieszaniny reakcyjnej przyspiesza przebieg reakcji, zaś sama pozostaje niezmieniona po jej zakończeniu. Oczywiście, wpływając na szybkość ...
0
Barwienie płomienia palnika Barwienie płomienia palnika | Chemia
Pod wpływem wzbudzenia termicznego atomy pierwiastków emitują pochłoniętą energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Długości fali kwantów leżą w szerokim zakresie widma ...
0
Beryl Beryl | Chemia
Historia niektórych pierwiastków sięga głęboko w dzieje cywilizacji. Pomijając złoto, srebro, miedź i żelazo, które nadały nazwy mitycznym wiekom ludzkości, jednym z najstarszych ...
0
Aktynowce Aktynowce | Chemia
Na samym dole tablicy Mendelejewa umieszczone są zwykle dwa rzędy, każdy liczący 14 pierwiastków. To lantanowce i aktynowce, które zostały wyodrębnione z grupy 3. (skandowców) i, w pewnym ...
0
Active reader
Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody
Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: „Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty” Sprawdź