Chromatografia bibułowa tuszu do drukarki Chromatografia bibułowa tuszu do drukarki | Chemia
W warunkach ?domowych? najłatwiejsza do przeprowadzenia jest chromatografia bibułowa, w której rozdzielenia badanych substancji dokonamy na tym nośniku. Za pomocą chromatografii bibułowej ...
0
Chromatografia tuszu markerów Chromatografia tuszu markerów | Chemia
Do przeprowadzenia analizy metodą chromatograficzną nie jest wcale potrzebna skomplikowana specjalistyczna aparatura. W zupełności wystarczą przedmioty i odczynniki z naszego otoczenia, ...
0
Reakcje związków rtęci Reakcje związków rtęci | Chemia
Metaliczna rtęć oraz jej związki mają silne działanie toksyczne na organizmy żywe. Dotyczy to zwłaszcza związków dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Należy zachować dużą ostrożność ...
0
MDL ISIS/Draw podstawowe funkcje MDL ISIS/Draw podstawowe funkcje | Chemia
Ostatnia (wydana w roku 2008) wersja programu ISIS/Draw nosi oznaczenie 2.5 SP4 i jest przeznaczona dla systemu operacyjnego Windows XP oraz nowszych.
0
Tworzenie pierścieni Lieseganga Tworzenie pierścieni Lieseganga | Chemia
Zjawisko wytrącania osadów w roztworach, w których utrudnione jest wyrównywanie stężeń na drodze mieszania i konwekcji, opisano już w połowie XIX wieku (Friedlieb Ferdinand Runge w 1855), ...
0
Szkło wodne Szkło wodne | Chemia
Szkło wodne to stężony roztwór metakrzemianu sodu Na2SiO3 (używana jest również sól potasowa). Powstaje ono przez rozpuszczenie krzemionki (np. piasku) w roztworze wodorotlenku sodu: 
0
Gazy Gazy | Chemia
Podczas przeprowadzania niektórych reakcji chemicznych jako jeden z produktów powstaje substancja gazowa. Identyfikacja gazu jest trudniejsza niż w przypadku doświadczeń przeprowadzanych ...
0
Reakcje analityczne Reakcje analityczne | Chemia
Analiza chemiczna jest działem chemii, zajmującym się ustalaniem składu jakościowego i ilościowego badanych substancji. Obecnie wykorzystuje się zaawansowane technologicznie metody, takie ...
0
Szybkość reakcji chemicznych Szybkość reakcji chemicznych | Chemia
Reakcje chemiczne przebiegają z różną szybkością. Są wśród nich zachodzące w niezwykle krótkim czasie (np. wybuch mieszaniny gazu z powietrzem), ale i bardzo powolne (np. wietrzenie ...
0
Kataliza Kataliza | Chemia
Katalizator to substancja chemiczna, która dodana do mieszaniny reakcyjnej przyspiesza przebieg reakcji, zaś sama pozostaje niezmieniona po jej zakończeniu. Oczywiście, wpływając na szybkość ...
0
Active reader
Zbieramy punkty i zgarniamy nagrody
Do konkursu Active Reader można przystąpić w każdej chwili wysyłając e-mail na adres: activereader@mt.com.pl o następującej treści: „Zgłaszam swój udział w konkursie Active Reader. Jestem prenumeratorem Młodego Technika. Mój numer prenumeraty” Sprawdź