Inżynieria jakości

Inżynieria jakości
Dawno, dawno temu była sobie pewna marka samochodów, która już od lat cechowała się doskonałym wykonaniem i najwyższą jakością. Gdy inne marki stawały się coraz bardziej awaryjne i tym samym uciążliwe dla swoich użytkowników, producent znad rzeki Neckar mógł poszczycić się mianem niezawodnego. Ku zdziwieniu producentów "dobrego" auta, zarabiali oni mniej niż producenci samochodów, które częściej wymagały napraw i były droższe w eksploatacji. Wysoka jakość okazała się zgubą, gdyż odcinała dopływ zysków z części zamiennych, serwisowania i napraw. Tym samym inżynierowie musieli się pochylić nad problemem, którym była jakość. Jak się okazuje, jakość to pojęcie względne, ale na tyle istotne, że zajęła się nim nauka. Zapraszamy na Inżynierię jakości.

Inna jakość

Inżynieria jakości często ukrywa się pod różnymi nazwami (zobacz także: Akustyka, realizacja, inżynieria), i tak można ją znaleźć na przykład jako: Zarządzanie jakością i produkcją lub Inżynieria jakości w procesach i usługach. Są to studia realizowane zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. Najbogatsza oferta skierowana jest do inżynierów i magistrów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy na studiach podyplomowych, które trwają zwykle dwa semestry.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie proponuje podyplomowe studia z inżynierii jakości oprogramowania. Kontrola jakości jest tu ściśle związana z systemami informatycznymi. Studia takie to w tym wypadku koszt 7000 zł. Inne specjalizacje można znaleźć tańsze nawet o połowę. W swojej ofercie mają ją zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne. Dostępność tego kierunku na terenie Polski jest stosunkowo duża, tak więc kandydaci nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem dla siebie miejsca. Szukając jej, warto zajrzeć na takie wydziały jak: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, inżynieria procesowa, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka. Przed zapisaniem się do szkoły należy postawić sobie pytanie w jakiej branży widziałoby się w przyszłości. Może okazać się to istotne gdy przyszły pracodawca będzie oczekiwał wyspecjalizowanej wiedzy, na przykład z zakresu metali.

I tak na przykład inżynieria jakości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oferowana jest na wydziale metali nieżelaznych. Jak łatwo się domyśleć wiedza ukierunkowana jest tutaj na produkcję i systemy optymalizacji związane z rynkiem metali. Inżynierię jakości znaleźć można także jako specjalizację. I tak na przykład: w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, inżynieria jakości w produkcji i usługach znajduje się na kierunku - inżynieria zarządzania. Wiele prywatnych szkół oferuje studia na tym kierunku. Są nawet takie, które realizują nauczanie zdalnie (w czasach nowych wirusów i pandemii, nie wydaje się to dziwne, ale zalecamy dokładne zapoznanie się z uprawnieniami takich uczelni oraz z "jakością" materiału, który wykładają).

Nabywanie jakości

Czas na rekrutację. Na studia dzienne z pewnością trudniej będzie się dostać niż na zaoczne. Problemów nie sprawiają szkoły prywatne (szczególnie te oferujące naukę przez Internet), wystarczy w terminie uiścić opłatę. Trochę trudniej będzie ze studiami podyplomowymi. Tu wymagane jest ukończenie studiów wyższych oraz złożenie dokumentów (w tym potwierdzenia uiszczenia opłaty) na tyle szybko by wyrobić się przed konkurencją. Sytuacja podobnie wygląda analizując poziom trudności samych studiów.

Na politechnikach nauka może przysporzyć trochę więcej problemów, gdyż student ma do opanowania nie tylko przedmioty związane ze specjalnością, ale także cały zestaw wynikający z wydziału, na którym przyszło studiować przyszłemu inżynierowi jakości.

Inna nauka czeka studentów uczelni oferujących IJ jako odrębny kierunek. Tu wiedzy koniecznej do opanowania z pewnością będzie mniej. Można spodziewać się następujących przedmiotów: wstęp do inżynierii jakości, zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, audyty jakości, systemy zapewniania jakości, analiza wyników pomiarów, aparatura w systemach jakości, zaawansowane metody pomiarów wielkości geometrycznych, dokumentacja i ekonomika jakości, maszyny i roboty pomiarowe, metrologia, audytowanie i certyfikacja, narzędzia zapewnienia zarządzania jakością, branżowe systemy i standardy zarządzania jakością, kwalitologia, metody sterowania i kontroli jakości w produkcji, techniki i narzędzia doskonalenia jakości, nauka o materiałach.

Uczelnie techniczne wymagają od studenta większej sprawności w poruszaniu się po tematyce matematycznej i fizycznej. Studia podyplomowe to już zupełnie inna bajka, bo zakłada się, że student posiada wiedzę bazową, którą teraz należy już tylko uzupełnić o konkrety. I tak na przykład wśród przedmiotów wykładanych na Politechnice Śląskiej można znaleźć między innymi: system zarzadzania jakością, audyt wewnętrzny, kontrola jakości wykonania, zaawansowane metody i techniki badań, planowanie jakości.

Jeśli chodzi o naukę, to niezależnie od tego jaka to forma studiów, to czym dalej w las, tym ciemniej. I tak też jest z inżynierią jakości. Początki wydają się stosunkowo łatwe, natomiast z każdym kolejnym krokiem poziom trudności rośnie. Oczywiście olbrzymie znaczenie ma w tej kwestii, uczelnia i wydział, na którym student zdobywa wiedzę. Niezmienne są natomiast oczekiwania względem tego jakiej wiedzy i umiejętności wymaga się od absolwenta tego kierunku.

Inżynieria jakości ma charakter interdyscyplinarny, kształcący specjalistów posiadających duży zakres wiedzy technicznej, okraszony umiejętnościami z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi, sprawnego poruszania się w obszarach przepisów prawa. Dzięki temu absolwenci tego kierunku znajdą dla siebie miejsce nie tylko w szeroko pojętym przemyśle, ale także w: rolnictwie, handlu, logistyce i transporcie.

Inżynieria jakości to nauka opierająca się na podejściu procesowym i systemowym w zarządzaniu jakością. Zarządzanie to ma oczywiście związek z pracą z klientem, a więc wskazane jest by inżyniera cechowała łatwość w prowadzeniu negocjacji, prezentacji, oraz odporność na stres i próby nacisków. Absolwent tego kierunku to osoba, która zna i wykorzystuje szeroki zestaw metod i wspomagających je narzędzi. Dzięki temu wykonując swoją pracę ma kwalifikacje do tego by analizować jakość produktów i procesów w sposób wszechstronny i kompletny. Dzięki nabytej wiedzy, inżynier jest w stanie analizować różne czynniki procesów wytwórczych i produkcyjnych, przedstawiać zależności pomiędzy nimi, oraz sporządzać raporty na podstawie, których opracowuje się strategię zarządzania i sterowania jakością.

Efekty

Kończąc studia, absolwent jest wyposażony w olbrzymi zakres wiedzy pozwalający mu realizować zadania stawiane przed inżynierem jakości. Praca w tym zawodzie to miedzy innymi przeprowadzanie kontroli i prowadzenie badań. To także budowanie sprawnych i niezawodnych systemów nadzorowania procesów technologicznych. Poza posiadaniem wyspecjalizowanej wiedzy, inżynier jakości musi także sprawnie poruszać się w obszarze przepisów prawnych i norm. By móc realizować powierzane mu cele niezbędne jest posiadanie umiejętności interpersonalnych pozwalających w prosty i klarowny sposób komunikować się ze współpracownikami.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie głównie na stanowiskach:

 • inspektora jakości,
 • kontrolera jakości,
 • inżyniera jakości
 • audytora wewnętrznego.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość uzyskania certyfikatów dających dodatkowe uprawnienia. Dzięki nim inżynier może sprawować funkcję: audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, specjalisty do spraw systemów zarządzania jakością, pełnomocnika systemów zarządzania jakością.

Otwierają się przed absolwentem nowe drzwi i możliwości rozwoju kariery zawodowej. Pracodawcy poza wykształceniem wymagają od pracowników doświadczenia. Dobrze widziani są kandydaci, którzy specjalizują się w branży, w której obraca się przyszły pracodawca. Dużym atutem są wysokie zdolności interpersonalne oraz językowe, tak by móc pracować nie tylko z klientem posługującym się językiem polskim.

Inżynier jakości zajmuje się ,między innymi przeprowadzaniem audytów, tak więc oczekuje się od pracownika umiejętności poruszania się po dokumentacji, również finansowej. Duży nacisk kładzie się na znajomość programów komputerowych. Przydaje się doświadczenie w pracy z systemem SAP.

Najczęściej zwraca się uwagę na znajomość narzędzi jakościowych takich jak np.:

 • SPC,
 • CPK,
 • ISHIKAWA. 5 WHY,
 • PDCA,
 • 8D,
 • FMEA,
 • CONTROLPLAN,
 • APQP,
 • PPAP.

Większość pracodawców oczekuje od swoich inżynierów dyspozycyjności pozwalającej podróżować zawodowo. Tu z pewnością przyda się prawo jazdy, bo samochód służbowy jest często narzędziem pracy. Rozpoczynając karierę od najniższego stanowiska, należy się spodziewać pensji w okolicach 3000 zł, w niedługim okresie czasu może ona zostać podwojona. Górne zarobki osób zajmujących się inżynierią jakości oscylują w okolicach 12-14 tysięcy. Należy pamiętać, że wysokość wynagrodzenia związana jest ze stanowiskiem, branżą, firmą oraz regionem, w którym się pracuje.

Inżynieria jakości to dobry wybór dla osób, które poza myśleniem analitycznym posiadają cały wachlarz umiejętności miękkich pozwalających im sprawnie współpracować w zespole i prowadzić rozmowy z klientami. Zapraszamy na studia.

MP

Zobacz także:

Inżynieria biomedyczna... Dla urodzonych naukowców
Inżynieria lądowa
Dla wszechstronnych team leaderów. Zarządzanie i inżynieria produkcji