Inżynieria jakości

Inżynieria jakości
Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka Japonii była zrujnowana. Odbudowa państwa wymagała ciężkiej pracy, zdecydowanych działań i dobrego planu, do którego opracowania został zaproszony amerykański uczony William Edwards Deming. Jego metody i podejście do zarządzania jakością były rewolucyjne i przyczyniły się do transformacji japońskiego przemysłu. Deming prowadził szkolenia dla inżynierów i managerów, wprowadzając między innymi koncepcję PDCA, która stała się podstawą dla kontroli jakości. Zapraszamy na inżynierię jakości, która może zostać kluczem do (nie tylko zawodowego) sukcesu.

P - Plan (Planuj)

Inżynieria jakości to kierunek realizowany zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku. Uzupełnianie wiedzy to kolejne 1,5 roku edukacji na magisterce. Posiadacze wyższego wykształcenia mogą realizować ten kierunek w ramach studiów podyplomowych. W swojej ofercie ma go wiele polskich uczelni, ale znajdziemy go pod różnymi nazwami, a wśród nich między innymi: inżynieria jakości w produkcji i usługach, inżynieria jakości produktu, inżynieria jakości i zarządzanie produktem, inżynieria jakości w przedsiębiorstwie, inżynieria jakości i produkcji. Nazwa w niewielkim stopniu wpływa na treści przekazywane studentom. Jeśli wybieramy studia inżynierskie, większość z nich opierać się będzie na  analizie danych i statystycznych narzędziach, więc zainteresowani muszą posiadać solidne podstawy matematyczne i gotowość do nauki zaawansowanych metod statystycznych.

Kandydaci na studia powinni dokładnie przyjrzeć się ofercie wybranej uczelni, a także warunkom, które stawia przyszłym studentom. W zależności od szkoły zainteresowanie tym kierunkiem jest zróżnicowane do tego stopnia, że zależnie od wyboru można konkurować z nawet 4 osobami lub z samym sobą. Niemniej polecamy przyłożyć się do egzaminu maturalnego, tak by liczba zdobytych punktów nie stanęła na drodze do uzyskania najwyższej „jakości”. Jednak podstawowe pytanie, które należy sobie zadać, dokonując wyboru kierunku rozwoju, to „czy warto?” Jednym z kluczy odpowiedzi jest ocena własnych zdolności i zainteresowań. Studenci IJ powinni wykazywać pasję do zagadnień związanych z jakością oraz doskonaleniem procesów produkcyjnych i usługowych. Jest to dziedzina, która skupia się na eliminacji błędów i nieciągłości, a więc zdolność do rozwiązywania problemów jest tutaj nieoceniona.

W pracy inżyniera konieczna jest także umiejętność współpracy z różnymi zespołami w organizacji. Dlatego ważne jest, aby kandydaci posiadali umiejętność pracy w grupie i efektywnego komunikowania się. Jeśli ten krótki opis odpowiada wizerunkowi kandydata, nic nie powinno go zatrzymywać przed składaniem dokumentów na uczelnię.

D - Do (Realizuj)

Przejście procesu rekrutacyjnego jest początkiem wieloletniej edukacji, którą można określić jednym słowem - wymagająca. Uczelnie umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, ale stawiają wymagające wyzwania. Trudności, które studenci mogą napotkać w trakcie nauki, obejmują złożoność tematów, skomplikowane laboratoria i projektowanie eksperymentalne, a także rozwijanie umiejętności miękkich, które tak bardzo przydadzą się w trakcie negocjowania z pracownikiem dziekanatu.

Interdyscyplinarny charakter studiów jest jednym z głównych wyzwań czekających na przyszłych adeptów tej dziedziny nauki. Zagadnienia omawiane na tym kierunku są często zaawansowane. Obejmują matematyczne modele, analizę danych, statystykę, a także techniczne aspekty doskonalenia procesów. Studenci muszą być gotowi do głębokiego zanurzenia się w te tematy i do nauki na wielu poziomach. Wśród przedmiotów, których można się spodziewać, należy wymienić: systemy zarządzania jakością, planowanie jakości, kontrola jakości wytwarzania, zastosowanie statystki w rozwiązywaniu problemów jakości, audyty jakości, systemy zapewniania jakości, analiza wyników pomiarów, aparatura w systemach jakości, zaawansowane metody pomiarów wielkości geometrycznych, dokumentacja i ekonomika jakości, maszyny i roboty pomiarowe, metrologia.

Uczelnie techniczne wymagają od studenta większej sprawności w poruszaniu się po tematyce matematycznej i fizycznej. Czym dalej w las, tym więcej drzew. I tak też jest z inżynierią jakości. Początki wydają się stosunkowo łatwe, natomiast z każdym kolejnym rokiem poziom trudności rośnie. Wymagające laboratoria i projektowanie eksperymentalne są integralną częścią studiów. Inżynieria Jakości to dziedzina praktyczna, a więc studenci muszą przeprowadzać eksperymenty, zbierać dane oraz wdrażać zmiany w rzeczywistych procesach produkcyjnych lub usługowych. To wymaga precyzji, zaangażowania i umiejętności analitycznych. W związku z tym, że obszarów, w których bada się jakość, jest bardzo dużo, absolwent powinien posiadać umiejętność poruszania się w różnej tematyce technicznej, a także mieć łatwość przyswajania dodatkowej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i do efektywnego współpracowania z innymi specjalistami. W tym wypadku niezbędnym elementem jest rozwijanie umiejętności miękkich. To także kluczowy aspekt edukacji, którego niestety nie rozwija uczelnia, a tym samym kandydat na inżyniera powinien sam go kształtować. Tym bardziej, że inżynierowie jakości często pełnią funkcję mediatorów i liderów w organizacji.

Inżynieria jakości jest dziedziną interdyscyplinarną, co oznacza, że może korzystać z wiedzy i umiejętności innych nauk. Warto rozważyć łączenie i uzupełnianie wiedzy z IJ z innymi studiami. Jednym z takich kierunków jest informatyka. W dzisiejszym cyfrowym świecie umiejętność analizy danych i wykorzystywania narzędzi informatycznych może być nieoceniona w doskonaleniu procesów i kontroli jakości. Kolejnym kierunkiem, który może być komplementarny dla inżynierii jakości, jest inżynieria środowiska. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne stają się coraz bardziej istotne, a inżynierowie środowiska zajmują się kontrolą jakości i optymalizacją procesów z myślą o ekologii.

C - Check (Sprawdzaj)

Absolwenci inżynierii jakości mają szerokie możliwości kariery i liczne perspektywy zawodowe. Praca w tej dziedzinie może być nie tylko satysfakcjonująca, ale także obiecująca w kontekście rozwoju zawodowego, głownie ze względu na dostępność w różnych sektorach. Inżynieria jakości znajduje zastosowanie w przemyśle, usługach medycznych, transporcie, IT, branży spożywczej i wielu innych. Oznacza to, że absolwenci mają możliwość wyboru obszaru, który najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i aspiracjom zawodowym.

Głównym zadaniem inżynierów jakości jest doskonalenie procesów, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości, efektywności i konkurencyjności organizacji. Oznacza to, że ich praca ma realny wpływ na wyniki firm, a co za tym idzie, pracodawcy poszukują specjalistów charakteryzujących się opisanymi umiejętnościami. W trakcie rozwoju kariery pojawiają się możliwości awansu na stanowiska kierownicze, gdzie zarządza się strategią oraz zespołami pracowników. To otwiera drogę do jeszcze bardziej satysfakcjonującej i odpowiedzialnej roli w organizacji. Rynek pracy dla absolwentów inżynierii jakości jest zazwyczaj stabilny i konkurencyjny. W miarę jak organizacje zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia jakości, specjaliści są coraz bardziej poszukiwani. Praca może być dostępna zarówno w małych firmach, gdzie można pracować jako specjalista ds. jakości, jak i w dużych korporacjach, gdzie istnieje zapotrzebowanie na menedżerów ds. jakości. Perspektywy kariery są obiecujące, a studenci mogą liczyć na stosunkowo stabilne zatrudnienie. W miarę jak technologie i metody doskonalenia procesów ewoluują, rośnie też za-potrzebowanie na specjalistów, co sprawia, że rynek pracy jest dynamiczny i pełen możliwości rozwoju zawodowego.

A - Act (Działaj)

Inżynieria jakości to fascynujący kierunek studiów, który nie tylko pozwala zdobyć wiedzę techniczną, ale także rozwija umiejętności interpersonalne i przygotowuje do kształtowania doskonałości w organizacjach. Studia na tym kierunku mogą być wymagające, ale perspektywy zawodowe dla absolwentów są obiecujące. W świecie, w którym jakość jest kluczem do sukcesu, inżynieria jakości jest kluczem do doskonałości. 

Michał Pacholski

Zobacz także:

Inżynieria biomedyczna... Dla urodzonych naukowców
Inżynieria lądowa
Dla wszechstronnych team leaderów. Zarządzanie i inżynieria produkcji