Energetyka

Energetyka
W okresie jesienno-zimowym, reklamy zarzucają nas informacjami na temat tego, w jaki sposób możemy pozyskać energię. Jest nam ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, a więc zaleca się przyjmowanie suplementów diety, spożywanie określonych produktów spożywczych oraz picie napojów o dużej zawartości środków pobudzających. Reklamy polecają nam także energię do gniazdka, a z informacji medialnych możemy się dowiedzieć, że wciąż trwają dyskusje skąd powinniśmy ją pozyskiwać, by "nakarmić" przemysł i nasze gospodarstwa domowe. Jedno jest pewne: żeby żyć, trzeba mieć energię. Na szczęście nie musimy się zbyt dużo nad tym zastanawiać, bo są specjaliści, którzy zadbają, byśmy jej nie stracili. Zapraszamy na energetykę.

Energetykę można studiować w trybie dziennym i zaocznym. Nauka odbywa się dwustopniowo: studia inżynierskie i magisterskie. Pierwszy poświęcony jest samej energetyce w stopniu ogólnym. Studia uzupełniające pozwalają na wybór specjalizacji takiej jak na przykład: systemy i urządzenia energetyczne, odnawialne źródła i przetwarzanie energii, energetyka niekonwencjonalna, energetyka jądrowa. Osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy i rozwijaniem kariery naukowej mają możliwość ukończenia studiów III stopnia. Kilka polskich uczelni, między innymi Politechnika Krakowska i Wrocławska, oferują studia w języku angielskim. Niewątpliwie jest to godne uwagi, gdyż otwiera nowe możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. W trakcie nauki student zobligowany jest do zrealizowania praktyk w minimalnym zakresie czterech tygodni. W zależności od uczelni ich długość może ulec zmianie.

Tyle, jeśli chodzi o strukturę i możliwości. Zajmijmy się nauką. Studenci politechnik twierdzą, że nie sztuką jest się dostać na studia, a na nich utrzymać. I faktycznie liczba zainteresowanych tym kierunkiem nie jest zbyt duża. Politechnika Krakowska odnotowała w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dwóch kandydatów na jedno miejsce. W porównaniu z automatyką i informatyką można mówić o niedużym zainteresowaniu.

Prawdziwe problemy zaczynają się wraz z rozpoczęciem edukacji. Z relacji studentów wynika, że do końca nauki nie dotrwa co czwarty przyjęty na ten kierunek. Za tak wysoki przesiew odpowiada brak samodyscypliny wśród studentów.

Energetyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który wymaga dużej systematyczności w nauce, samodzielności i skupienia. Uznawana jest za wymagającą. W trakcie pierwszych dwóch lat duży nacisk kładziony jest na usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, termodynamiki i mechaniki płynów. "Królowej nauk" na pierwszym etapie nauczania można się spodziewać w liczbie 120 godzin. Na fizykę poświęconych zostanie 60 godzin, a po 30 na chemię i grafikę inżynierską.

W trakcie studiów dużo też się rysuje: geometria wykreślna, rysunek techniczny, rysunki w AutoCadzie. Wśród treści dodatkowych znajdą się między innymi: automatyka, maszyny elektryczne, termodynamika, elektrotechnika i elektronika. Poza przedmiotami ścisłymi student musi posiąść umiejętności zarządzania, wiedzę ekonomiczną i informatyczną. Rozwijanie wiedzy z zakresu IT wydaje się zasadne ze względu na to, że umiejętności te często wspierają pracę energetyka. Warto rozważyć ukończenie w tym zakresie dodatkowych kursów lub studiów.

W trakcie nauki należy szczególną uwagę zwrócić na naukę języków obcych. Kombinacje przynajmniej dwóch: angielski-niemiecki, angielski–francuski, otworzą drogę do rozwoju kariery zawodowej. Ukończenie studiów nie kończy edukacji. W tej branży należy stale się dokształcać w ramach ukończonej specjalizacji lub też poszerzać umiejętności, a co za tym idzie, uprawnienia niezbędne do realizacji zadań w szerszym zakresie.

Sytuacja na rynku pracy pozwala z uśmiechem rozpocząć przygodę z branżą energetyczną. Na chwilę obecną zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju specjalistów z dziedziny energetyki jest dosyć duże. W ciągu tygodnia pojawia się od kilku do kilkunastu ogłoszeń w sprawie pracy dla: doradców, analityków, koordynatorów projektów, inspektorów, specjalistów technicznych oraz przedstawicieli handlowych.

Na stanowisku kierowniczym można zarobić powyżej 10 000 zł. Początkowa pensja będzie oscylowała w okolicach 3500 zł netto. Portal wynagodzenia.pl podaje, że mediana wynagrodzeń w tej branży wynosi ok. 4200 zł netto. Niższe zarobki na początku pracy wynikają z braku doświadczenia i poziomu, z jakiego się startuje. W miarę rozwoju kariery można liczyć na większe profity, tym bardziej że zapotrzebowanie na energetyków rośnie. Związane jest to z projektami rządowymi i działaniami zmierzającymi do przekształcenia systemów pozyskiwania energii. Ciągły rozwój w dziedzinie źródeł odnawialnych otwiera przed absolwentami nowe możliwości. Poza elektrowniami, praca dla energetyka czeka na przykład: w kopalniach, elektrociepłowniach, na budowach i wciąż powstających elektrowniach biogazowych, a także w szeroko pojętym handlu. W tym wypadku niezbędna jest biegła znajomość języków obcych, umiejętności negocjacyjne i interpersonalne.

Możliwość zatrudniania daje także posiadanie uprawnień do wystawiania świadectw energetycznych. Ustawowo narzucony obowiązek wystawiania świadectw energetycznych, dla między innymi wszystkich nowych budynków, powoduje, że pracy nie powinno nigdy zabraknąć. Jak udało nam się dowiedzieć od osób parających się tym zawodem, można nawet traktować to jako dodatkowe, bardzo dochodowe zajęcie. Do starania się o uzyskanie uprawnień wystarczy zdobyć tytuł inżyniera energetyki, a co za tym idzie, pojawia się możliwość na dorabianie w trakcie studiów uzupełniających i wzbogacanie swojego CV. Kończąc odpowiednie studia podyplomowe, ma możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Zapotrzebowanie na takie usługi jest spore, a zarobki wahają się w okolicach 4000 zł netto. Osoby zainteresowane rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności poza granicami Polski mogą swobodnie poszukiwać pracy na terenie Unii Europejskiej, w której nadal brakuje fachowców.

Studia na tym kierunku nie należą do łatwych. Wymagają systematyczności i skupienia na dążeniu do celu, którym jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej. Posiadanie dyplomu i uprawnień pozwala absolwentowi rozwinąć skrzydła w branży energetycznej, która z otwartymi ramionami czeka na fachowców.

Michał Pacholski

Zobacz także:

Mechatronika
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Inżynieria bezpieczeństwa. Za ofiarność i odwagę